Dnes je neděle 14.duben, svátek má Vincenc
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

ARES

ARES neboli Administrativní registr ekonomických subjektů je ucelený informační systém shromažďující údaje o ekonomických subjektech registrovaných v České republice. Kdokoliv může do tohoto registru nahlédnout a čerpat údaje z jednotlivých registrů státní správy.

Informace převzaté z registračních míst

V informačním systému ARES se nemohou podnikatelské subjekty registrovat přímo a nejprve se musejí evidovat na registračních místech příslušných orgánů veřejné správy. Stejně musejí postupovat při změně údajů nebo při žádosti o ukončení registrace.

Jaký je účel Ares?

Účelem registru je poskytnout všem zájemcům dostupné informace o podnikatelských subjektech. V tomto systému se mnohdy nezobrazují ekonomické subjekty, které nemají uvedené IČ a nelze je jednoznačně identifikovat. V současné době ARES dočasně pozastavil vyhledávání a zobrazování zaniklých ekonomických subjektů.

Kdo provozuje registr?

ARES provozuje Ministerstvo financí ČR. Zpřístupněné údaje však mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za úřední listiny. Z toho důvodu je není možné použít jako průkazní materiál pro úřední jednání. Zároveň ministerstvo nezodpovídá za aktuálnost a plnost údajů z databáze ARES.