Dnes je neděle 25.únor, svátek má Liliana
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Úrok

Úrokem se rozumí peněžitá odměna za půjčení peněz věřitelem, který může dočasně postrádat finanční částku s cílem zhodnotit ji. Osoba, která finanční prostředky přijme, je v postavení dlužníka. Do předem sjednané doby dlužník musí zapůjčenou částku (jistinu) vrátit spolu s navýšením (úrokem). Výše úroku se může lišit v závislosti na délce trvání úvěru nebo na jeho výši.

Úrok je také částka, která náleží klientovi banky za vložení volných finančních prostředků na běžný účet, spořicí účet nebo termínovaný vklad. Vklady banka dále půjčuje nebo vhodně investuje.

Úrok věřitele motivuje k poskytování půjček, protože tím získává příjmy v podobě. Na straně dlužníků pak úroková sazba představuje cenu za využívání půjčených finančních prostředků.

Výpočet úroku

Výše úroku se odvíjí od několika faktorů, jako je délka trvání úvěru, jeho výše, rizikovost transakce a další podmínky stanovené věřitelem a dlužníkem. Pro výpočet úroku je klíčové znát tři základní parametry: dlužnou částku, úrokovou míru a časový úsek, na který se úrok počítá.

Základní vzorec pro výpočet úroku je:

úrok = (jistina x sazba x čas) / 100

Kde:

  • Jistina: Částka, ze které se počítá úrok.
  • Sazba: Úroková sazba vyjádřená v procentech za rok.
  • Čas: Délka úročení vyjádřená v letech.

Složené úročení

Složené úročení je způsob výpočtu úroků, při kterém se úroky za určitý časový úsek připočítávají k původní částce a následně se na nový zůstatek úročí. Tento proces se opakuje s každým časovým obdobím, což vede k exponenciálnímu růstu úrokového zisku.

Při složeném úročení jsou úroky spočítány nejen z původní částky (též nazývané hlavní částka), ale i z již připočtených úroků za předchozí období. Je-li původní částka investována či půjčena na delší dobu, složené úročení generuje vyšší výnosy než jednoduché úročení, kde jsou úroky počítány pouze z původní částky. To je jeden z důvodů, proč je složené úročení často preferovanou možností pro dlouhodobé investice nebo spoření.

Složené úročení má různé varianty, včetně časového rozložení období, kdy jsou úroky přičítány (například ročně, čtvrtletně, měsíčně).