Dnes je středa 6.prosinec, svátek má Mikuláš
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Směnka

Směnka je cenný papír, který se vydává ve dvou formách, a to buď na řad, nebo na jméno. Jde o abstraktní cenný papír, který je převoditelný rubopisem. Rubopis je písemné prohlášení napsané na směnce. Proč abstraktní? Protože její náležitosti sice předepisuje zákon, ale veškeré skutečnosti jsou uvedené přímo na směnce. Takže věřitel pak už nemusí nic dalšího prokazovat.

Směnky vznikly pro platební účely. Jsou prostředkem, kterým je v budoucnosti uhrazena pohledávka. Dnes slouží ale spíše k účelům zajišťovacím. Směnka poslouží jako zajištění dluhu, a to až do uplynutí tzv. promlčecí doby. Dlužník je směnkou motivován k tomu, aby svůj dluh co nejdříve splatil, a směnku tím stáhl z oběhu.

Věřitel totiž může na dlužníkovi vymáhat jak dluh z půjčky, tak závazek ze směnky. Oba závazkové vztahy jsou na sobě totiž nezávislé. Věřitel (majitel směnky) může směnku prodat. Na dlužníkovi pak může závazek ze směnky vymáhat nový majitel této směnky. Proto se směnka často používá jako motivační nástroj ke včasnému splácení dluhu.


Více se pojmem směnka a jejími náležitostmi zabývá tento článek.

V minulosti byly velmi populární tzv. půjčky na směnku. Existují tyto úvěry v dnešní době? Více se dozvíte zde.