Dnes je středa 6.prosinec, svátek má Mikuláš
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Leasing

V případě leasingu se jedná v podstatě o jednu z forem prodeje na splátky (finanční leasing) anebo o typ pronájmu (operativní leasing). Leasing je formou smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem, protože v podstatě jde celou dobu o pronájem předmětné věci (například automobilu nebo nemovitosti).

V případě finančního leasingu platí, že vlastnictví věci přechází na kupujícího až v momentě, kdy byla zaplacena poslední splátka. Do té doby je prodávaná věc stále v majetku prodávajícího. U operativního leasingu se však vlastnictví nikdy na kupujícího nepřevede. Po celou dobu zůstává věc ve vlastnictví poskytovatele leasingu, což mu umožňuje započítat do splátek jen rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou cenou pronajímaného předmětu.

Operativní leasing se stal moderním způsobem nákupu rodinného automobilu, kdy veškerá péče o automobil musí být zajištěna pronajímatelem vozu. Leasing je formou dluhu a výrazně může ovlivnit klientovu bonitu při žádosti o úvěr.