Dnes je středa 6.prosinec, svátek má Mikuláš
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Splátkový kalendář

V případě splátkového kalendáře jde o tzv. amortizační plán, tedy o plán toho, jak bude dlužník splácet věřiteli svůj dluh. Vystavuje se v podobě dokumentu, ve kterém jsou stanovena jednak data a jednak výšky jednotlivých splátek. Daty uvedenými ve splátkovém kalendáři se nerozumí data odeslání peněz z účtu dlužníka, nýbrž data připsání peněz na účet věřitele.

Jednotlivé splátky lze věřiteli posílat dříve, než je stanoveno ve splátkovém kalendáři. Ve většině případů bývá tato možnost bezplatná. Zdarma lze většinou zasílat i vyšší částky, než ty, které stanovuje splátkový kalendář. Naopak to však bezplatně většinou nejde. Pokud se tedy dlužník opozdí se splátkou nebo splatí méně, než má stanoveno, je za to sankcionován.

Splátkový kalendář je nedílnou součástí úvěrových smluv, a to i smluv sjednaných s nebankovními úvěrovými společnostmi. Používá se však i u nákupů na splátky nebo například u leasingu. Splátkový kalendář lze během trvání smlouvy měnit, ale pouze po dohodě obou stran.