Dnes je neděle 25.únor, svátek má Liliana
 • Informace pro spotřebitele:
 • Půjčky a úvěry
 • Spoření a investice

Podmínky získání půjčky 20 000 – 800 000 Kč


Tato stránka již není aktuální.


Žadatel o půjčku musí splňovat následující podmínky:

 • Je osobou starší 18ti let
 • Má trvalý pobyt a kontaktní adresu v České republice
 • Má pravidelný zdroj příjmu (zaměstnanec, podnikatel, důchodce, ...)
 • Je-li zaměstnancem, nesmí být ve zkušební době ani ve výpovědní lhůtě

Potřebné doklady a údaje

S žádostí o půjčku je potřeba předložit následující doklady:

 • Platný občanský průkaz a další doklad totožnosti (cestovní pas, řidičák, rodný list)
 • Občané EU předloží cestovní pas, příslušný národní průkaz totožnosti, průkaz o povolení k trvalému pobytu v ČR
 • Telefon domů
 • Telefon do zaměstnání

Pokud u MONETA Money Bank máte běžný účet, půjčku nebo Flexikredit dobu kratší než 4 měsíce nebo zatím klientem MONETA Money Bank nejste, bude potřeba, abyste navíc dodali doklad o trvalém příjmu:

 • Pokud jste zaměstnanec v pracovním poměru, doložíte potvrzení o příjmu od svého zaměstnavatele. Žadatel nesmí být ve zkušební době ani ve výpovědní lhůtě. V případě pracovního poměru na dobu určitou nesmí tento poměr končit do 3 měsíců od podpisu žádosti o půjčku.
 • V případě, že jste podnikatel, doložíte živnostenský list (případně koncesní listinu) a daňové přiznání za předešlý rok
 • Jste-li důchodce, dodáte důchodový výměr

Další podmínky a možnosti půjčky

V případě společného jmění manželů je druhý z manželů uveden jako spolužadatel, a to u úvěrů 200 000 Kč a více. V případě půjčky nad 500 000 Kč je potřeba mít spolužadatele.

Budete-li chtít, aby byly při vyhodnocování žádosti o půjčku zohledněny příjmy Vaší manželky/Vašeho manžela, bude nutné tyto příjmy uvést do žádosti o půjčku, dodat potvrzení o těchto příjmech a bude potřeba, aby manželka/manžel podepsala/podepsal žádost o půjčku.

Pro přidělení půjčky je nutné mít běžný účet u MONETA Money Bank - v případě, že běžný účet u MONETA Money Bank nemáte, bez problémů Vám jej banka založí. Nastane-li jakákoliv změna v údajích předložených s žádostí o půjčku, je nutné dodat aktualizaci těchto údajů.


Pokud o úvěr požádáte online, je půjčka poskytována bez poplatku za vyřízení.


Půjčka je poskytována společností MONETA Money Bank, a.s.

Zpět na úvodní stranu

U společnosti MONETA Money Bank, a.s. je možné sjednat si také kreditní kartu nebo konsolidaci půjček. O aktuální nabádce těchto produktů se dozvíte na www.moneta.cz