Dnes je pondělí 2.říjen, svátek má Olívie
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Akcie

Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že její majitel (akcionář) vložil určitý kapitál do akciové společnosti. Akcie dělíme z hlediska podoby na listinné a zaknihované, z hlediska formy na jméno a na majitele. Některé akcie jsou obchodovatelné na burze cenných papírů a jejich cenu utváří nabídka a poptávka. Práva a povinnosti akcie upravuje obchodní zákoník a zákon o cenných papírech. Držiteli akcie vzniká právo na podíl ze zisku, tzv. dividendu. Její výše je závislá na hospodářském výsledku a o konečné výši dividendy rozhoduje valná hromada.