Dnes je středa 6.prosinec, svátek má Mikuláš
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Dluhopis

Dluhopis neboli obligace je cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Emitent, což může být stát, místní samospráva nebo obchodní společnost, se zavazuje vyplácet věřiteli výnos – tzv. kupon, a splatit dlužnou částku do určeného data.

Dluhopis je v podstatě půjčka, kterou investoři poskytují emitentovi výměnou za slibovaný návrat kapitálu s úroky v určitém časovém období. S dluhopisy se obvykle obchoduje na mimoburzovním trhu. Základní parametry dluhopisů:

  1. Nominální hodnota: Tato částka udává, kolik dluhopis nominálně stojí a kolik investoři obdrží na konci doby splatnosti.
  2. Úroková sazba: Dluhopisy mají pevně stanovenou úrokovou sazbu, kterou investoři dostávají pravidelně v průběhu doby splatnosti. Tato sazba může být fixní, proměnlivá nebo nulová.
  3. Doba splatnosti: Toto je časové období, za které bude dluhopis splacen. Podle něj dluhopis může být krátkodobý (se splatností do 1 roku), střednědobý (se splatností od 1 roku do 10 let) nebo dlouhodobý (se splatností nad 10 let).

Dluhopisy jsou pro investory atraktivní možností pro stabilní investice s pravidelným příjmem. Díky nim mají emitenti zajištěný způsob financování na své projekty a operace, zatímco investoři mohou očekávat jistý návrat svého kapitálu a příjmy z úroků.