Dnes je středa 1.únor, svátek má Hynek
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Dluhopis

Dluhopis neboli obligace je cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Emitent se zavazuje vyplácet věřitelovi výnos – tzv. kupon, a splatit dlužnou částku do určeného data. Dluhopisy nejčastěji emituje stát, místní samospráva a obchodní společnosti. Dělí se podle doby splatnosti na krátkodobé (se splatností do 1 roku), střednědobé (se splatností od 1 roku do 10 let) a dlouhodobé (se splatností nad 10 let). Podle způsobu úročení se rozdělují na dluhopisy s pevným úročením, proměnlivým úročením a nulovým úročením. S dluhopisy se obvykle obchoduje na mimoburzovním trhu.