Dnes je středa 6.prosinec, svátek má Mikuláš
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Běžný účet

Běžný účet je základním bankovním nástrojem, který slouží k nakládání s peněžními prostředky – k hotovostnímu a bezhotovostnímu platebnímu styku. Zakládá se u bankovních institucí – bank nebo družstevních záložen.

Na účet lze peníze vložit v hotovosti na přepážce, převodem z jiného účtu nebo prostřednictvím bankomatu, který přijímá vklad peněz. Finanční prostředky je možné vybrat z bankomatu, na přepážce, platbou kartou a bezhotovostním převodem na jiný účet.

Banka pravidelně poukazuje na účet nasmlouvané úroky a inkasuje bankovní poplatky nebo sankce. Hotovost na běžném účtu bývá úročena od 0,0 do 1,5 %. Poplatky mohou být účtovány například za vedení účtu, za výběry z vlastních nebo cizích bankomatů, poplatky za výběry v zahraničí atd.

K běžnému účtu se obvykle vážou platební instrumenty a další služby, které banka nabízí. V platebním styku to jsou především trvalé příkazy, svolení k inkasu, vydání šeků k účtu, zřízení internetového nebo mobilního bankovnictví. Dále je to možnost zřízení kontokorentu, pořízení bezkontaktní platební karty, jak debetní, tak i kreditní. Také je možné navázat moderní způsoby plateb – například Apple Pay či Google Pay.

Banky nabízejí balíčky služeb, zvané jako konta, které zahrnují různé nadstandardní služby bez dalších poplatků nebo za výhodnější cenu. Jedná se třeba o zvýhodněné úročení, výběry z bankomatu zdarma atd.

Běžný účet může být veden v cizí měně jako tzv. cizoměnový neboli devizový účet.

Mnoho bank v současnosti nabízí okamžité platby. Další služba, která bývá nabízena je multibanking, neboli správa více účtů, které klient má u různých bank, prostřednictvím internetového či mobilního bankovnictví jediné banky.

Zřízení běžného účtu

Mezi klentem a bankou se uzavře smlouva o zřízení a vedení běžného účtu. Zřizovatel při zřízení účtu musí prokázat svoji totožnost. Běžný účet nemůže být anonymní. Zřizovatel účtu vyplňuje podpisový vzor.

Potřebné doklady:

  • fyzické osoby: doklad totožnosti, rodný list, další doklad totožnosti, plná moc;
  • podnikající fyzické osoby: listina opravňující k podnikání, doklad totožnosti;
  • právnické osoby: listina prokazující právní subjektivitu právnické osoby a způsob zastupování právnické osoby, doklady prokazující, že zřizovatel účtu je oprávněni účet zřídit, a prokazující totožnost.

Některé banky umožňují založení účtu on-line – kdy celý proces proběhne bez nutnosti chodit na pobočku.

Druhy běžných účtů

Běžné účty jsou určeny jak pro občany, tak pro podnikatele, firmy, obce, kraje, neziskové organizace, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a rovněž různé další instituce či korporace. Banky mohou nabízet také speciální účty pro děti a studenty, které jsou výhodnější než účty pro dospělé.