Dnes je pondělí 2.říjen, svátek má Olívie
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Příkazce

Příkazce je osoba, která příkazní smlouvou zavazuje příkazníka k obstarání nějaké věci či vykonání činnosti. Příkazce vykonává svou činnost bezplatně, pokud není předem dohodnuta odměna nebo pokud není vzhledem k jeho povolání obvyklá. Příkazník je povinen jednat podle svých znalostí a schopností a dodržet pokyny příkazce. Obstarat danou věc nebo vykonat činnost musí zásadně osobně. Příkazní smlouva zaniká obstaráním věci, vykonáním dohodnuté činnosti, vypovězením příkazníkem nebo odvoláním příkazcem.