Dnes je neděle 25.únor, svátek má Liliana
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Likvidita

Likviditu lze definovat jako momentální schopnost uhradit splatné závazky. Z hlediska firmy je to schopnost získat prostředky pro úhradu svých závazků, a to přeměnou jednotlivých složek majetku do hotovostní formy před splatností závazků. Likviditu lze zjistit pomocí tzv. analýzy likvidity z rozvahy firmy. Peněžní likvidita se určuje vypočítáním poměru mezi hotovostí a krátkodobými závazky, pohotová likvidita vypočítáním poměru mezi pohotovými oběžnými aktivy a krátkodobými závazky a běžná likvidita vypočítáním poměru mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. V souvislosti s likviditou se lze setkat s pojmem „absolutní likvidita“, což je schopnost aktiv přeměnit se v peníze bez větších ztrát.