Dnes je neděle 14.duben, svátek má Vincenc
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Banka

Banka je finanční instituce, která se specializuje na poskytování různých finančních služeb. Jejím hlavním posláním je spravovat dočasně volné peněžní prostředky občanů a firem ve formě vkladů a tyto prostředky následně využívat k poskytování úvěrů a dalších finančních produktů.

Banky fungují jako prostředníci mezi těmi, kteří mají nadbytek peněz (které chtějí uložit nebo investovat) a těmi, kteří potřebují financování (jako jednotlivci, firmy nebo další subjekty).

Banky nabízejí různé druhy účtů, jako jsou běžné účty, spořicí účty nebo termínované vklady, do kterých klienti mohou ukládat své peníze. Těmto vkladům banky poskytují úročení. Získané prostředky z vkladů poté využívají k poskytování úvěrů – půjčují peníze lidem a firmám za úrokovou sazbu.

Zisk bank tvoří rozdíl mezi úroky, které obdrží z poskytnutých úvěrů, a úroky, které vyplatí majitelům depozitních účtů (běžných účtů a termínovaných vkladů).

Kromě toho banky poskytují řadu dalších služeb, jako jsou vydávání platebních karet, usnadňování bezhotovostních plateb, obchodování s cennými papíry, správa majetku, poskytování finančních poradců a další. Jejich činnost je regulována Českou národní bankou, která vydává bankovní licence a nad činností bank vykonává bankovní dozor.

Většina bank má svůj vlastní SWIFT kód, který slouží k identifikaci při mezinárodních transakcích, ale existují určité výjimky, zejména u menších institucí nebo poboček, které mohou využívat SWIFT kód své mateřské banky.