Dnes je neděle 14.duben, svátek má Vincenc
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Pojistné plnění

Pojistným plněním se rozumí peněžní částka, kterou vyplácí pojišťovna v případě pojistné události jako náhradu vzniklé škody. Příjemcem pojistného plnění je oprávněná osoba, jíž může být přímo pojištěný nebo tzv. obmyšlený (tj. osoba, která je oprávněna k příjmu pojistného plnění). U pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události, závisí výše pojistného plnění na tom, jaká pojistná událost nastala a jaká vznikla škoda. U pojištění, jehož účelem je získání obnosu, závisí výše pojistného plnění na tom, zda pojistná událost nastala (např. dožití určitého věku).