Dnes je neděle 14.duben, svátek má Vincenc
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Investice

Investice představuje souhrn peněžních prostředků, které vynaložil investor, aby v budoucnu došlo k jejich zhodnocení a přinesly určitý výnos. Investice s sebou nese určitou míru rizika a za podstoupení tohoto rizika by měl investorovi poplynout požadovaný výnos. Pro investici platí úměra, že čím vyšší riziko, tím vyšší výnos, a čím nižší riziko, tím nižší výnos. Investice se dělí na krátkodobé do jednoho roku a dlouhodobé nad jeden rok. Dále se rozlišují investice reálné a finanční. V případě reálných investic dochází k investici do drahých kovů, nemovitostí či vína. Finanční investice představují peněžní vklady, stavební spoření, podílové listy, dluhopisy či akcie.