Dnes je neděle 14.duben, svátek má Vincenc
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Pojistná smlouva

Pojistnou smlouvou vzniká právní vztah mezi pojistitelem a pojistníkem. Pojistitel se zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistné. V pojistné smlouvě jsou uvedeny konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění. Tato smlouva se sjednává písemně a u pojistné doby delší než 1 rok jsou nutné podpisy zúčastněných stran. Pojistná smlouva se uzavírá osobně na pobočce pojišťovny, prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele, on-line, po telefonu nebo přes prostředníka.