Dnes je neděle 14.duben, svátek má Vincenc
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Fond

Fond tvoří portfolio vybraných cenných papírů, které spravují manažeři fondu. Shromažďuje peněžní prostředky od různých investorů a dále je investuje do cenných papírů v rámci definovaného trhu. Investor nemá v držení cenné papíry, ale podílové listy, jež představují jeho podíl na majetku fondu. Do fondu je možné vkládat i malé částky a neexistují žádná omezení ohledně množství podílových listů fondu. Všichni investoři jsou si rovni bez ohledu na to, kolik investovali peněz. Vedení a správa fondu podléhají interním a externím kontrolám a o výsledku hospodaření se vydává výroční zpráva.