Dnes je středa 6.prosinec, svátek má Mikuláš
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Cenný papír

Cenný papíry je listiny, kterou se uplatňuje nejčastěji peněžní nebo majetkový nárok. Představuje pohledávku vlastníka cenného papíru (věřitele) vůči emitentovi, který jej vydal. Zatímco emitent získá finanční prostředky ke své podnikatelské činnosti, věřitel tímto investuje volné finance a vytváří zisk. Mezi cenné papíry patří akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, opční listy, směnky, šeky či náložné listy. Cenné papíry existují v listinné nebo zaknihované podobě a mohou být buď neomezeně převoditelné, nebo obsahují jméno prvního oprávněného.