Dnes je neděle 25.únor, svátek má Liliana
 • Informace pro spotřebitele:
 • Půjčky a úvěry
 • Spoření a investice

Úvěr

Úvěr je finanční služba, která umožňují lidem financovat své potřeby, ať už osobní či podnikatelské, v době, kdy nemají dostatek hotovosti. Jedná se o dočasné poskytnutí peněz či jiných prostředků (zboží) věřitelem dlužníkovi, který je povinen dlužnou částku v určeném termínu vrátit navýšenou o úrok.

V České republice existují bankovní úvěry od bankovních institucí a nebankovní úvěry od soukromých společností a dalších právnických a fyzických osob. Úvěr se obvykle splácí v pravidelných splátkách. Splátka se skládá z jistiny a úroku, což je odměna věřiteli za poskytnutí peněz.

Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru se řídí Zákonem o spotřebitelském úvěru. Tato legislativa platí pro jak podnikatele, tak pro fyzické osoby, a upravuje všechny důležité aspekty této dohody. Výše půjčených peněz a úroků jsou pevně stanoveny a vrácení prostředků spolu s úrokem se provádí v měně, ve které byly půjčeny. Lhůta pro splacení úvěru je rovněž předmětem dohody mezi úvěrujícím a dlužníkem. Je-li dluh splacen dříve, platí se úroky pouze za skutečnou dobu využívání půjčených prostředků.

Zajištění úvěru

Úvěry mohou být zajištěné nebo nezajištěné. Zajištění úvěru snižuje riziko pro poskytovatele úvěru a často se takové úvěry úročí nižšími sazbami. Nejčastějším způsobem zajištění je zástavní právo k nemovitým nebo movitým věcem. Tento krok poskytuje úvěrujícímu subjektu jistotu, že v případě, že dlužník nedodrží své závazky, bude mít možnost těmito zajištěnými prostředky nějakým způsobem disponovat. Další možnost je zajištění prostřednictvím ručitele.

Druhy úvěrů

Mezi nejrozšířenější druhy úvěrů patří:

 • Spotřebitelský úvěr: Pro financování osobních potřeb.
 • Hypoteční úvěr: Pro financování nákupu nemovitostí.
 • Kontokorentní úvěr: Poskytovaný k běžnému účtu, umožňuje jeho přečerpání.
 • Revolvingový úvěr: Omezený úvěr, který lze opakovaně obnovovat.
 • Překlenovací úvěr: Krátkodobý úvěr pro překlenutí finančních potřeb, bývá spojený s úvěrem ze stavebního spoření.
 • Investiční úvěr: Pro investice do podnikání, cenných papírů či jiných aktiv.
 • Konsolidační úvěr: Pro spojení více úvěrů do jednoho.
 • Lombardní úvěr: Zajištěný záložním majetkem, užším smyslu je to úvěr poskytovaný centrální bankou komerčním bankám oproti zástavě cenných papírů
 • Úvěr ze stavebního spoření: Pro financování bydlení, spojený se stavebním spořením.
 • Provozní úvěr: Slouží ke krátkodobému financování provozu firmy.
 • Eskontní úvěr: Úvěr poskytnutý bankou na základě odkupu směnky před její splatností.

Před schválením úvěru si banky prověřují bonitu klienta a jeho úvěrovou historii.