Co se stane s dovolenou, kterou nevyčerpáte?

Rozvrh čerpání dovolené stanovuje podle zákoníku práce sám zaměstnavatel nebo tak učiní podle písemného rozvrhu vydaného se souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců. Dovolená se musí určit tak, aby byla čerpána v tom kalendářním roce, ve kterém na ni vzniklo právo.

Převod dovolené do dalšího kalendářního roku

V dnešní době již není potřeba nezbytně nevyčerpanou dovolenou vybrat do konce roku, aby nepropadla. Lze ji převést do dalšího roku, ale v něm ji budete muset, až na určité výjimky, už určitě vyčerpat. Jaké jsou tyto výjimky? K čerpání dovolené později než do konce následujícího kalendářního roku může dojít kvůli překážkám v práci na straně zaměstnance nebo naléhavým provozním důvodům na straně zaměstnavatele. Není potřeba o nic žádat, dovolená bude automaticky převedena do dalšího roku.

Překážky v práci na straně zaměstnance

Pokud nemůže být z daných důvodů dovolená čerpána ani do konce následujícího kalendářního roku, zaměstnavatel je povinen určit čerpání této dovolené poté, co překážky pominou. Těmito překážkami jsou:

  • Čerpání mateřské dovolené
  • Čerpání rodičovské dovolené
  • Dočasná pracovní neschopnost

Naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele

Pod tento termín se může vejít téměř cokoliv. Je-li hodně práce a na dovolenou není zkrátka čas, dovolená se vám přesune do následujícího roku.

Určení termínů převedené dovolené

Neurčí-li zaměstnavatel konkrétní termíny čerpání převedené dovolené do 30. června následujícího roku, může tak učinit zaměstnanec. Čerpání je potřeba zaměstnavateli oznámit písemně nejpozději 14 dní předem, pokud není dohodnuto jinak.

Lze dovolenou proplatit?

Za nevyčerpanou dovolenou nesmí zaměstnavatel poskytnout náhradu mzdy, nelze se tedy dohodnout a převedenou dovolenou si nechat proplatit. Za nevyčerpanou dovolenou náleží zaměstnanci podle zákoníku práce náhrada mzdy pouze v případě skončení pracovního poměru.