Dnes je neděle 25.únor, svátek má Liliana
 • Informace pro spotřebitele:
 • Půjčky a úvěry
 • Spoření a investice

Jak vypadá exekuce v praxi

Dostat se do exekuce si nepřeje žádný dlužník ani ručitel. Někdy je však nevyhnutelná, a to zejména pokud včas nesplácíte své závazky a nemáte peníze na jejich úhradu. Co Vás v případě exekuce čeká a jaké jsou Vaše práva a povinnosti?

Co se děje při exekuci?

Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi. Exekutor následně požádá soud o pověření provedení exekuce a na základě usnesení soudu tak vykoná pomocí exekuce majetku.

Exekuční příkazy se vydávají zejména na srážky ze mzdy či jiných příjmů, na přikázání pohledávky, prodej movitých věcí, prodej nemovitostí, prodej podniku či zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti. Exekutor může v jedné věci zvolit více způsobů exekuce zároveň. Exekuční řízení končí vymožením pohledávky a nákladů výkonu, na návrh oprávněného nebo z důvodu nemajetnosti.

Jaké práva a povinnosti má exekutor?

Práva exekutora

 • Exekutor má právo zvolit způsob provedení exekuce a v rámci jednoho exekučního řízení provést exekuci více způsoby.
 • Exekutor má právo zabavit vše, co najde v místě, kde se dlužník nachází, nebo tam, kde má podezření, že má dlužník svůj majetek.
 • Exekutor má právo vstoupit do jakéhokoliv bytu či místnosti, u kterého má podezření, že se v něm nachází věci dlužníka.
 • Exekutor má právo movitý majetek rovnou zabavit a odvézt.

Povinnosti exekutora

 • Exekutor má ze zákona povinnost zajistit veškerý majetek dlužníka, ze kterého může být uhrazen celkový dluh, náklady na exekuci a odměnu pro exekutora.
 • Exekutor má povinnost nechat zhotovit znalecký posudek na cenu nemovitosti, pokud se rozhodne nemovitost prodat v dražbě.
 • Exekutor má ze zákona povinnost nezávislosti, vázanosti Ústavou, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu danými v řízení, mlčenlivosti či sepisování exekutorských příkazů.
 • Exekutor v případě neoprávněného vniknutí do nemovitosti bez přítomnosti dlužníka zodpovídá za všechny škody.

Jaké práva a povinnosti má dlužník (povinný)?

Práva dlužníka

 • Majetek nemůže být dlužníkovi zabaven, pokud není jeho a jednoznačně se neprokáže jeho (spolu)vlastnictví.
 • Dlužníkovi nemůže být majetek zabaven, pokud jej potřebuje on nebo jeho rodina každodenně či ke své práci.

Povinnosti dlužníka

 • Dlužník je povinen spolupracovat s exekutorem.
 • Dlužník je povinen vpustit určeného znalce do objektu nemovitosti.
 • Dlužník je povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, případně o získání příjmu usilovat.
 • Dlužník je povinen hlásit změnu svého bydliště, sídla a zaměstnání.
 • Dlužník je povinen nezatajovat žádný ze svých příjmů.

Jaké práva a povinnosti má věřitel (oprávněný)?

Práva věřitele

 • Věřitel má právo ovlivňovat průběh insolvenčního řízení.
 • Věřitel má právo navrhnout zpeněžení předmětu exekuce.
 • Věřitel má právo na 100 % z výtěžku zpeněžení předmětu exekuce po odečtení částky připadající na odměnu správce a nákladů.

Povinnosti věřitele

 • Věřitel je povinen uplatnit své pohledávky přihláškou pohledávky, a to také prostřednictvím věřitelských orgánů.

Co má člověk dělat při exekuci?

Pokud čekáte příchod exekutora, nesnažte se zabraňovat mu ve vstupu, jinak půjdou všechny případné náklady na Váš účet (např. demontáž zámku). Řešte celou situaci v klidu a s rozvahou. Vyžádejte si od vykonavatele exekuce nahlédnutí do jeho průkazu a pověřovací listiny. Pokud nikomu nic nedlužíte, zavolejte na číslo 158 a nechte si poradit, na co máte právo.

Zjistěte si, jak je možné dluh zaplatit a neprodleně tak učiňte. Čím rychleji budete jednat, tím nižší budou náklady na exekuci. Potřebujete na sehnání příslušné částky čas? Požádejte o odklad exekuce. Soud ovšem nemá povinnost Vám odklad povolit. Odmítnutí prodraží průběh exekuce.

Info: Akutní nedostatek financí je možné vyřešit pomocí půjčky bez doložení příjmů online.
Informace o výhodách, nevýhodách a rizicích rychlých půjček do 5000, 10000 či 20000 Kč nalezente ihned na této stránce.


Typy půjček

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček