Dnes je středa 6.prosinec, svátek má Mikuláš
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Kdy je záznam v trestním rejstříku překážkou v zaměstnání

Trestní minulost by nemusela být v mnoha zaměstnáních překážkou, nicméně v praxi jsou často takoví lidé při žádosti o práci diskriminováni a nemají to vůbec lehké. Běžným požadavkem se stal výpis z rejstříku trestů. To samozřejmě neznamená, že se záznamem práci nedostanete, i když si jej zaměstnavatel vyžádá. Záleží to na okolnostech.

Z výzkumů vyplývá, že pouze necelá třetina zaměstnavatelů nevyžaduje výpis z trestního rejstříku. Zbylá část požaduje a většinou člověka se záznamem ani nezaměstná. I kdyby vyhovoval, mnohdy se dá přednost někomu dalšímu.

Jak je to ze zákona

Ze zákona smí zaměstnavatel žádat informace o trestní bezúhonnosti jen v případech, kdy je to oprávněné. Čistý trestní rejstřík je nezbytný například u pedagogů, zdravotníků, sociálních pracovníků, hasičů, policistů, ministerských úředníků, advokátů či soudců. U jiných pozic by měl umět vysvětlit, proč tento požadavek má. Většinou je odůvodnění takové, že je potřeba zvážit, zda je trestní minulost v souladu s charakterem pracovní pozice. Například na pozici strážného není radno zaměstnat osobu, která byla odsouzena za majetkovou trestnou činnost či násilný čin. Při práci v obchodě není vhodné být trestán za trestný čin krádeže, a podobně. Na pozici zedníka, kopáče či pracovníka pásové výroby se ale požadavek odůvodňuje poměrně těžko.

I se záznamem vás mohou zaměstnat

To, že si potencionální zaměstnavatel vyžádá výpis z vašeho trestního rejstříku, kde máte nějaký záznam, ještě neznamená, že vás nezaměstná. Je dobré nepanikařit a neodstoupit zbytečně z výběrového řízení předčasně. Pokuste se zaměstnavatele přesvědčit, že vaše minulost nebude mít na pozici, o kterou se ucházíte, žádný vliv. Měl by posoudit, zda trestný čin, který jste spáchali, souvisí se zaměstnáním. Někteří zaměstnavatelé nakonec přijmou i člověka s trestní minulostí, mají-li informace o okolnostech. A pokud si trestní rejstřík od vás nikdo nevyžádá, je jen na vás, zda svou minulost přiznáte, či nikoliv.

Dát to vědět v práci?

Co když už ale zaměstnáni jste a porušíte zákon tak, že dostanete podmínku, jste ve vazbě či dokonce skončíte ve vězení? Orgány činné v trestním řízení budou vašeho zaměstnavatele neprodleně informovat. Můžete jim v tom zabránit svým výslovným přáním, tehdy vám ale v práci hrozí neomluvená absence. Někdy se to dá vyřešit čerpáním dovolené či neplaceného volna. Nastupujete-li do výkonu trestu, už o tom musí být váš zaměstnavatel seznámen a v práci to musíte dát vědět sami.

Vazba– vyhodí mě?

Pobyt ve vazbě není důvodem k tomu, aby vám zaměstnavatel zrušil pracovní poměr. Po tuto dobu se ctí presumpce neviny. Záleží ale na povaze trestného činu. Souvisí-li s výkonem práce a porušili jste hrubě pracovní povinnosti vyplývající z příslušených právních předpisů, může s vámi zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr okamžitě.

Pobyt ve vězení a zaměstnání

Odsoudili vás? Je-li to za trestný čin z nedbalosti nebo jste dostali podmínku, na základě toho vás zaměstnavatel propustit nesmí. Jedná-li se o úmyslný trestný čin s odsouzením k nepodmíněnému odnětí svobody na déle než rok, můžete kvůli tomu být propuštěni. Zase ale záleží na povaze trestného činu. Souvisí-li s prací, můžete o práci přijít okamžitě. Zrušil-li vám zaměstnavatel pracovní poměr neoprávněně, můžete podat žalobu do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.

Po dobu výkonu trestu vám nenáleží mzda ani náhrada platu. Nejedná se ale o zameškání práce a neomluvenou absenci, pokud jste zaměstnavatele řádně informovali. Samozřejmostí je krácení roční dovolené za každých zameškaných 21 dní o jednu dvanáctinu.


Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček