Dnes je pátek 8.prosinec, svátek má Květoslava
 • Informace pro spotřebitele:
 • Půjčky a úvěry
 • Spoření a investice

Podpora pro OSVČ zasažené koronavirovou krizí

4.5.2020 – Přestože se od živnostníků a podnikatelů často ozývají nespokojené reakce ohledně opatření určených na jejich podporu, ve skutečnosti už je toho poměrně dost, čeho mohou OSVČ zasažené koronavirovou krizí využít. Pojďme si ukázat jednotlivá opatření, podpory a úlevy.

1. Kompenzační bonus 25 000 Kč (tzv. „Pětadvacítka“)

Každý živnostník, který byl zasažen koronavirovou krizí, si může požádat o kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč. Jedná se o přímou podporu státu z tzv. programu Pětadvacítka. Které OSVČ mají na podporu nárok? Jsou to ty OSVČ, které:

 • Vykonávají svou činnost jako hlavní
 • Vykonávají svou činnost jako vedlejší (invalidní a starobní důchodci, podnikatelé na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo pečující o postiženou osobu)
 • Pobírají ošetřovné
 • Pracují navíc na DPP nebo DPČ
 • Fungují jako zaměstnavatelé
 • Doloží čestné prohlášení se splněnými výše napsanými podmínkami
 • Také pracující studenti do 26 let

Podání žádosti

Žádosti mohou OSVČ podávat od 15. dubna na svém finančním úřadě, ideálně elektronicky přes daňový portál, formulář najdete zde. Možnost podání žádosti o tento bonus bude ukončena 30. června. Podpora bude vyplacena převodem na účet živnostníka.

A jaké jsou možnosti podání žádosti? Je to možné jak elektronicky, tak fyzicky:

 • Elektronicky - online podání mohou využít ti, kdo mají datovou schránku nebo elektronický podpis, v tom případě podají kompletně v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO), je možné i odeslání emailem opatřeným elektronickým podpisem (Pozor: elektronický podpis není scan vašeho podpisu na papíře, ale speciální elektronický klíč, který je placený a vydává se na Czech Pointu).
 • Fyzicky - vytisknuté a podepsané dokumenty lze odeslat doporučenou poštou, kdy adresátem bude podání Finanční správa pro váš kraj, přinést ji na podatelnu či do sběrného boxu umístěného před Finančním úřadem.

2. Odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění

Od března do srpna 2020 není nutno platit povinné minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Celkem se jedná o 4 896 korun měsíčně, za celého půl roku je to pak 29 376 ušetřených korun. Do přehledů pro zdravotní pojišťovnu a pro ČSSZ se neodvedené minimální zálohy vykáží jako odvedené, státem jsou tedy zcela odpuštěny, nejde jen o odsunutí.

Jestliže jste v březnu nestačili přerušit odesílání trvalého příkazu na zálohy, nevadí. Platba se bude počítat jako zářijová. Pokud máte vyměřeny více než minimální zálohy, částky nad povinné minimum musíte odvádět, všechny OSVČ dostaly slevu stejnou.


3. Ošetřovné pro OSVČ

Jste rodičem dítěte do 13 let? Můžete požádat o ošetřovné z důvodu zavření školy Ministerstvem zdravotnictví nebo zavření školky jejím zřizovatelem. O zavření školy musíte mít školou vydané potvrzení o uzavření, které budete k žádosti přikládat. Školy nejčastěji využívají formuláře pro ČSSZ pro ošetřovné na dítě, část A, odesílají je rodičům emailem, na vyžádání.

Celková výše ošetřovného závisí na počtu dní, kdy jste s dítětem doma, na den je vyčleněno 424 Kč. Rodiče se mohou v ošetřování člena rodiny střídat, jen není možné střídání během jednoho dne. Ošetřovné se vyplácí i za víkendy a státní svátky.

Elektronický formulář k vyplnění žádosti o ošetřovné najdete netradičně na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Možnosti odeslání jsou podobné jako u Pětadvacítky, můžete doručit poštou na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu (najdete v žádosti a nezapomeňte na obálku napsat heslo), elektronicky pak datovou schránkou nebo emailem opatřeným elektronickým podpisem.4. Odklad splátek úvěru

Pokud jste majitelem úvěru, můžete nyní požádat o odklad splátek, a to díky úvěrovému moratoriu až na půl roku. U spotřebitelských úvěrů se odkládá placení zcela, u podnikatelských se budou nadále platit pouze úroky, odkládá se splácení jistiny.

Bohužel se většina bank a nebankovních společností přiklonila u spotřebitelských úvěrů ke scénáři, kdy během odkladu splátek nadále nechávají naskakovat úroky. O půl roku úroků se půjčka nakonec prodraží. Doba jejího splácení se prodlouží o odložené měsíce, plus o splátku úroků běžících v době moratoria. Česká spořitelna a banka Creditas jsou zatím jediné, které stopnou nejen splátky, ale i úroky.

Jak zažádat o odklad splátek? Vždy u poskytovatele vaší půjčky. Banky mají formulář se žádostmi o odklad splátek většinou na hlavní stránce, některé nebankovky musíte oslovit emailem. Dokud si odklad splátek nevyřídíte, nelze jej využít (není automatický).


5. Odklad přiznání k daním z příjmu a odklad jejich zaplacení

Jedním z prvních opatření, které Ministerstvo financí v souvislosti s koronakrizí zavedlo, byl odklad podání přiznání k dani z příjmu a odklad jejího zaplacení. Místo konce března je možné podávat daňové přiznání až do 1. července 2020, analogicky je odložena i platba daně z příjmu. Podrobnosti najdete v odpovědích na webu Finanční správy.6. Odklad nájemného

Pronajímatelé jak bytů, tak nebytových prostor k podnikání nesmějí ukončit nájemní smlouvu s klientem, který v současnosti nemá na zaplacení nájemného. Nájemné se samozřejmě neruší, jen se odsouvá. Prozatím do konce června, ale možná se odkladné období ještě prodlouží, vše podle délky trvání preventivních opatření.

Odklad se týká těch podnikatelů, kteří museli uzavřít své provozovny. Výpověď z nájmu nesmí firma a ani občan (i OSVČ) dostat až do 31. prosince 2020, do tohoto data také musí doplatit odsunuté nájemné, a to bez jakýchkoliv sankcí. O odklad nájemného je nutné požádat pronajímatele, také doložit zasažení koronavirovými opatřeními.7. Zpětné působení daňové ztráty

Finanční ztrátu vykázanou v roce 2020 budou OSVČ moci uplatnit zpětně ve svých základech daně za roky 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku neboli peníze na účet. Účelem je zlepšit firemní cash-flow.8. Prominutí daňových záloh, kontrolních hlášení nebo DPH

Červnové daňové zálohy nebude nutné platit (jsou to letošní první zálohy u pololetních plátců a druhé zálohy u kvartálních plátců). Posouvají se též úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020.

Ministerstvo financí také plošně pozastavuje povinnost elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, plošně promíjí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení, dále promíjí správní poplatek za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu vydané správním orgánem z rezortu financí.

Jedná se automatická plošná opatření, o která není nutné žádat. Pouze jejich individuální prodloužení bude spojeno s žádostí a s prokazováním zasažení preventivními opatřeními vlády.9. Úvěrové programy

Podnikatelé zasažení koronavirovou krizí mohou žádat o státní bezúročné úvěry nebo o státem zaručené úvěry od bank. Jde o programy COVID I – III, COVID pro Prahu a další programy, některé banky samy vypsaly své programy úvěrové pomoci. Podrobnosti jsou k nalezení na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, která úvěry zaštiťuje, nebo u jednotlivých bank.10. Nemusíte vyhlašovat insolvenci

Podnikatelé, kteří se ocitli v přechodných hospodářských potížích, na sebe nemusejí bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Je však nutné požádat místně příslušný insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli, ochranná lhůta je prozatím stanovena do konce srpna.

Úleva je v tom, že pokud soud moratorium vyhlásí, podnikatel může přednostně hradit závazky související se zachováním provozu jeho podniku. Firmy v reorganizaci navíc mohou požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu.


Info tip: Máte záznam v registru dlužníků a uvažujete o půjčce? Bližší informace o tématu
půjčky bez registru naleznete na této stránce.Typy půjček

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček