Dnes je pátek 23.únor, svátek má Svatopluk
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) je zvláštní formou pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nejčastěji se sjednává v případě brigád a přivýdělků, nejde o klasický pracovní poměr.

Uzavření DPP

DPP musí zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřít písemně. Vhodná je pro dočasné zaměstnání, jelikož rozsah práce nesmí přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok. V písemné dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za provedení tohoto úkolu, rozsah práce a zpravidla i doba, v níž má být pracovní úkol proveden.

Několik dohod u jednoho zaměstnavatele?

Do rozsahu práce, na který se dohoda uzavírá, se započítává i doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem může být sjednáno i několik dohod o provedení práce v jednom kalendářním roce, klidně i opakovaně, ovšem pozor, aby nebyl dohromady překročen povolený rozsah práce 300 hodin/rok. V případě několika DPP u různých zaměstnavatelů můžete pro každého odpracovat až 300 hodin za rok. DPP může být uzavřena nejen krátkodobě, ale i na dobu jednoho roku či na dobu neurčitou.

Jak je to s výší odměny a povinným pojištěním?

Výše odměny je smluvní záležitostí a věcí dohody zaměstnavatele a zaměstnance, nicméně zaměstnavatel musí respektovat sazbu minimální mzdy. Legislativou není stanoveno, jak vysoká může maximálně být měsíční nebo hodinová odměna při práci na základě DPP. Výše odměny za měsíc má však vliv na výpočet zdanění. Při mzdě do 10 000 Kč není odváděno zdravotní a sociální pojištění. Při mzdě nad 10 000 Kč je zaměstnanec účastný sociálního a zdravotního pojištění a má nárok na nemocenskou.

DPP a zdanění

Pokud je měsíční odměna z DPP 10 000 Kč a méně a je zároveň podepsáno prohlášení k dani, čistý příjem obdržený na účet se shoduje se sjednanou odměnou. Jestliže však prohlášení k dani není podepsáno, z odměny se zaplatí daň z příjmu fyzických osob ve výši 15 %. Jakmile je měsíční odměna plynoucí z DPP nad 10 000 Kč, zdaňuje se stejně jako mzda z hlavního pracovního poměru na základě pracovní smlouvy.

Ano, či ne?

Příjem plynoucí z DPP s měsíční odměnou do limitu se nezapočítává do odpracované doby pro důchodové účely a nemá vliv na limity ovlivňující výši důchodu. Z takového příjmu nevzniká nárok na ošetřovné, mateřskou nebo nemocenskou. S ohledem na sociální jistoty není rozumné pracovat pouze na základě dohody o provedení práce. Ta je vhodná zejména pro přivýdělek.


Změny DPP od roku 2024

Od roku 2024 se má změnit stávající limit 10 000 Kč, od kterého je nutné platit pojistné. Nově mají platit dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce (a tedy také limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení):

  • první limit platí pro dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25% průměrné mzdy pro rok 2023 je to 10.081 Kč), a
  • druhý limit (vyšší) platí pro vznik účasti na pojištění při souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40% průměrné mzdy (pro rok 2023 je to 16.130 Kč).

Při překročení prvního nebo druhého limitu, bude nutno odvést pojistné. Ze mzdy bude strhnuto 6,5% pojistného za zaměstnance, a k tomu zaměstnavatel odvede dále pojistné ve výši 24,8%.

Překročení 300 hodin u DPP

Lidé se často ptají, co se stane, když dojde k překročení 300 h na DPP?

Při překročení 300 hodin v jednom roce u dohody o provedení práce (DPP) je možné na stejný druh práce uzavřít u téhož zaměstnavatele dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Je ale nutné dodržet maximální rozsah práce, tj. u dohody o pracovní činnosti se jedná o limit maximálně 20 hodin týdně. Také je důležité, že u dohody o pracovní činnosti budou strženy odvody na sociální a zdravotní pojištění již z příjmu od 4000 Kč.
Aktualizováno 16.11.2023Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček