Dnes je pátek 23.únor, svátek má Svatopluk
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Bezúhonnost a provozování živnosti

Jak se posuzuje podmínka bezúhonnosti při provozování živnosti?

Bezúhonnost patří k základním podmínkám podnikání. Je potřeba ji prokázat i při žádosti o živnostenské oprávnění a dodržet během podnikání. Nevyžaduje se ale v plném slova smyslu, záleží na konkrétním případu a druhu živnosti.

Bezúhonnost pro účel podnikání

Pro účel podnikání není člověk bezúhonný, byl-li pravomocně odsouzen pro trestný čin úmyslně spáchaný, a pozor, související s podnikáním, kterému se věnuje nebo hodlá věnovat. Pokud člověk bezúhonný není, lze ještě někdy situaci zvrátit v jeho prospěch po tzv. zahlazení odsouzení.

Posouzení bezúhonnosti

Záznam v trestním rejstříku nemusí být nutně překážkou pro provozování živnosti. Podmínku bezúhonnosti bude posuzovat individuálně živnostenský úřad během žádosti o vydání živonostenského oprávnění. Spáchá-li občan trestný čin, když už podnikatelem je, rovněž záleží na povaze tohoto činu. Zkoumá se, zda se tak stalo v souvislosti s provozováním živnosti.

Co je trestný čin související s podnikáním

Některé trestné činy brání jakémukoliv podnikání, jiné u určitých typů nevadí. A pokud mát člověk zákaz činnosti, která s daným oborem podnikáním souvisí, samozřejmě jej provozovat nemůže. Příkladem je trest zákazu řízení motorových vozidel. Při něm nelze pracovat jako řidič, instruktor autoškoly a vykonávat povolání, kde je potřeba řídit motorové vozidlo.

Co v případě trestu odněntí svobody

Při nástupu do vězení je vhodné živnost přerušit a informovat o tom všechny příslušné úřady. Pokud to lze, doporučuje se podat daňové přiznání. Vhodné je také dát plnou moc někomu, kde se případně o záležitosti kolem podnikání postará. Živnost je možno obnovit po propuštění, pokud tedy trestný čin nesouvisel s podnikáním.

Kdy se trest zahladí?

Jakmile se odsouzení zahladí, může občan začít podnikat znovu podobně, jako by nikdy trestaný nebyl. Alespoň v rámci rejstříku trestů. Podmínky zahlazení se liší podle délky trestu a toho, zda člověk dostal podmínku, nebo nepodmíněný trest odnětí svobody. Doba pro zahlazení začíná běžet po propuštění z vězení a trvá od 3 do 15 let, posuzuje se to, zda občan žije řádným životem. V případě „podmínky“ dojde k vymazání z rejstříku trestů, jakmile soud rozhodne o tom, že se odsouzený osvědčil. U trestu zákazu činnosti či veřejně prospěšných prací dojde k vymazání ihned po jeho vykonání.


Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček