Dnes je pátek 23.únor, svátek má Svatopluk
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení k DPH musí podávat od ledna roku 2016 plátci DPH, a nezáleží na tom, zda jde o podnikatele tuzemské či zahraniční. Mnozí jej považují za nepříjemnou novinku s příliš tvrdými sankcemi.

Patří k opatřením, která zavádí ministerstvo financí s cílem zefektivnit výběr daní a bránit se karuselovým podvodům.

Co je to kontrolní hlášení

Jedná se o další povinnost vůči správci daně kromě daňového přiznání. Tento doplněk přiznání zahrnuje kontrolní výkazy o všech přijatých i vydaných fakturách. Evidence přijatých a vystavených daňových dokladů byla u plátců DPH povinná již předtím, novinkou se stala potřeba zasílat tyto údaje berním úředníkům. Vyplnění probíhá pomocí interaktivního formuláře a nijak by nemělo komplikovat život, ovšem praxe bývá trochu jiná.

Kdo nemá povinnost podávat kontrolní hlášení

  • osoba, která není plátcem DPH
  • plátce daně, který neuskutečnil ani nepřijal žádné plnění za sledované období
  • identifikovaná osoba
  • plátce daně uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (podle § 51 zákona o DPH)

Způsob podání kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky, a to na elektronickou adresu podatelny správce daně. Důležité je dodržet předepsaný formát i strukturu a hlášení podat způsobem umožňujícím dálkový přístup. Může se jednat o datovou schránku či portál EPO.

Termín podání kontrolního hlášení

Podání se liší u fyzických a právnických osob. U právnických osob je sledovaným obdobím kalendářní měsíc a hlášení se podává do 25 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce. U fyzických osob se sledované období řídí zdaňovacím období pro účely podání daňového přiznání k DPH. Kontrolní hlášení je pak podáváno měsíčně či čtvrtletně, ve lhůtě 25 dní po skončení zdaňovacího období, společně s daňovým přiznáním k DPH.

Hlášení řádné, opravné a následné

Kontrolní hlášení může být řádné nebo opravné. Opravné nahrazuje řádné hlášení a podává se v termínu podání hlášení řádného. Po uplynutí lhůty se v případě opravy původně uvedených údajů podává hlášení následné, a to do 5 pracovních dnů od zjištění nesprávných údajů.

Jaké hrozí sankce

Při nepodání kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě hrozí pokuta ve výši 1 000 až 50 000 Kč, pokutu až do 500 000 Kč může správce daně udělit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

Úskalí kontrolního hlášení

Podnikatelé potřebují speciálně upravený software kvůli evidenčním číslům dokladů a zvýší se náklady na účetní služby. I data, která do kontrolního hlášení vypíše účetní software, je nutné osobně a „manuálně“ zkontrolovat. V případě chyb hrozí pokuty a riziko chyby je poměrně vysoké.


Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček