Dnes je neděle 25.únor, svátek má Liliana
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Odstupné: jakou má výši a kdy mi jej vyplatí?

Termín splatnosti mzdy je nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém na mzdu vzniknul nárok. V rámci tohoto období musí být sjednán nebo určen pravidelný termín výplaty mzdy. Ale jak je to s odstupným?

K čemu slouží odstupné

Odstupné zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu. Samozřejmě se mohou obě strany dohodnout na jiném datu vyplacení. Jde o jednorázový finanční příspěvek určený pro překlenutí situace, ve které se zaměstnanec octl proto, že z důvodů na straně zaměstnavatele přišel o dosavadní práci.

Kdy na odstupné není nárok?

Odstupné zaměstnanci nepřísluší, pokud byl rozvázán pracovní poměr, jelikož podle lékařského posudku nesmí již zaměstnanec dále vykonávat danou práci pro nemoc z povolání či pracovní úraz. Podmínkou je, že se zaměstnavatel zcela zprostil své odpovědnosti, protože k situaci došlo, jelikož zaměstnanec porušil právní předpisy. Ve zvláštním případě vzniká právo na odstupné i při výpovědi ze strany zaměstnance, a to tehdy, došlo-li k rozvázání pracovního poměru z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek.

Promlčecí doba

A jak je to s promlčecí dobou k vykonání práva zaměstnance? Ta začíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být poprvé vykonáno, a je tříletá. Od splatnosti mzdy nelze splatnost odstupného odvozovat, jelikož nejde o mzdu, nýbrž o jednorázový peněžitý příspěvek. Ze zákona je zaměstnavatel povinen právo na odstupné uspokojit v nejbližším výplatním termínu určeném pro vyplacení mzdy, pokud se tedy se zaměstnancem nedohodl jinak.

Jak je to s výší odstupného

Výše odstupného je diferencována podle doby trvání pracovního poměru, započítává se i doba trvání předchozího pracovního poměru u stejného zaměstnavatele, pokud od jeho ukončení do začátku nového neuběhlo více než 6 měsíců. Výše odstupného bude nejméně jednonásobek průměrného výdělku, pokud pracovní poměr trval méně než jeden rok, dvojnásobek průměrného výdělku, pokud trval více než 1 rok a méně než 2 roky, trojnásobek průměrného výdělku, jestliže trval alespoň 2 roky.

Vyšší odstupné

Zaměstnavatel může vyplatit i vyšší odstupné než minimum určené zákonem. Rozhodnout o tom může sám zaměstnavatel, dohodnout to v kolektivní smlouvě s odbory nebo v jiné smlouvě se zaměstnancem. Úředníkům, kteří ke dni rozvázání pracovního poměru dovršili stanovený počet let trvání pracovního poměru, náleží další odstupné, jehož výše závisí na počtu let trvání pracovního poměru.


Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček