Dnes je neděle 25.únor, svátek má Liliana
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Půjčka bez registrů může přivést podnikání do exekuce.
Někdy ji však lze zastavit.

S exekucemi je v České republice nemálo problémů. Exekutoři se se svou prací často „nemažou“, bezohledně zahájí exekuci i tam, kde je to vyloženě sporné. Může to být i případ exekučního řízení zahájeného na základě nesplácení půjčky bez registrů. Pokud totiž byla smlouva o půjčce bez registrů s rozhodčí doložkou, ve které však chybělo jméno konkrétního rozhodce, je dost velká naděje, že právě taková exekuce bude prohlášena za neplatnou, a to dokonce zpětně až do roku 2011.

Platební neschopnost podnikatele může být i druhotná

Do platební neschopnosti podnikatele často vede situace v jeho okolí. Stačí několik neproplacených faktur, a problém s nesplácením rychlé půjčky či jiného úvěru a s tím spojenou exekucí na základě předem dohodnutého rozhodčího řízení je na světě. Nejvyšší soud však pro takové případy podává pomocnou ruku.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu o rozhodčích doložkách

Pomocná ruka podaná Nejvyšším soudem všem podnikatelům, ale i běžným občanům v oblasti rozhodčích doložek a následujících exekucí, spočívá v závazném rozhodnutí (provedeném na základě platné legislativy), že chybně nastavené rozhodčí doložky jsou od počátku trvání smlouvy neplatné.

A co je tím chybným nastavením? Právě chybějící konkrétní osoba uvedená ve smlouvě o úvěru jako rozhodce. Pokud tedy poskytovatel úvěru chce uplatnit rozhodčí doložku, musí mít předem vybraného rozhodce, a toho do smlouvy uvést.

Jde o ochranu klientů před nekalými praktikami spojenými s čistě účelovým a hlavně předem dohodnutým rozhodčím řízením, avšak za podmínky, že běžný zájemce o úvěr bude schopen najít případné vazby rozhodce na poskytovatele úvěru. Úplná objektivita se v rozhodčím řízení navíc nikdy očekávat nedá.

Soudy a ministerstva vyšly do boje proti neplatným exekucím

Výše zmíněné rozhodnutí Nejvyššího soudu vyvolalo spoustu emocí, ale také další aktivitu ve snaze pomoci podnikatelům i běžným občanům čelit neplatným exekucím a zastavit je. Krajský soud v Ostravě rozhodl v první polovině roku 2019, že exekutoři musejí vrátit peníze inkasované z neplatných exekucí založených na chybně nastavených rozhodčích doložkách.

Vzhledem k tomu, že české soudy nejsou zvyklé aktivně vyhledávat nové případy, protože jednají jen na základě podané žaloby, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí chtějí tuto praxi v oblasti neplatných exekucí změnit. Ministerstvo financí nabádá soudy k větší aktivitě v oblasti přezkumu exekucí a jejich případného zastavení nebo i zpětného narovnání. A nejen to.

Může jít až o 133 tisíc exekucí!

Neplatnými mohou být prohlášeny exekuce až v počtu přes 130 tisíc, tedy všechny exekuce vzniklé na základě rozhodčího řízení. Toho si jsou ministerstva díky vedeným přehledům o exekucích dobře vědoma.

I proto poslalo Ministerstvo financí soudům k co nejrychlejšímu přezkumu kompletní seznam exekucí vzniklých z rozhodčího řízení. Jestliže byla exekuce vedena proti právnické osobě, je v seznamu i její jméno, adresa a IČ. U fyzických osob jsou uvedeny běžné osobní údaje.

Úkolem soudů bude co nejrychlejší přezkum těchto exekucí a jejich případné prohlášení za neplatné, dále návrat finančních prostředků a celkové narovnání nelegálního postupu v případech chybně nastavených rozhodčích doložek.

Půjčky bez registrů nemusejí obsahovat rozhodčí doložku

Pokud se podnikatel rozhoduje o vzetí půjčky, má na trhu spoustu možností, na koho se obrátit. Rychlé půjčky jsou snadno dostupné, ale někdy zatížené právě zmiňovaným rozhodčím řízením. Dobrou zprávou je, že lze najít i rychlé půjčky bez registru, kde rozhodčí doložky nijak nefigurují, rozhodčí řízení je z procesu zcela vynecháno. Seriózní poskytovatelé úvěrů totiž respektují fakt, že objektivitu má zajistit soud, nikoliv rozhodce.3.10.2019
Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček