Dnes je pátek 23.únor, svátek má Svatopluk
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Sociální pojištění OSVČ

Sociální pojištění je název používaný pro odvody pojistného na důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Toto pojištění platí nejen zaměstnanci, ale i OSVČ.

Nemocenské pojištění je ovšem pro OSVČ dobrovolné. Z něj je poskytováno nemocenské a rovněž peněžitá pomoc v mateřství.

OSVČ hlavní vs. vedlejší

Samostatná výdělečná činnost se rozděluje na hlavní a vedlejší, přičemž způsob výkonu má vliv na způsob a výši stanovení pojistného, případně i jeho záloh. OSVČ, pro kterou je SVČ hlavní činností, musí pojistné na důchodové pojištění odvádět vždy. U vedlejší činnosti se pojistné odvádí pouze v případě, že se OSVČ k účasti sama přihlásí nebo že roční příjmy po odečtení výdajů dosáhly v předchozím roce rozhodné částky. Pro rok 2016 částka činí 64 813 Kč.

Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem pro odvod sociálního pojištění je u OSVČ 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. OSVČ si může sama určit i vyšší vyměřovací základ. Vyjde-li vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, pak se rovná tomuto minimu, je-li naopak vyšší než maximální vyměřovací základ, pak se rovná tomuto maximu. Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ 25 % z průměrné mzdy (v roce 2016 tedy 6752 Kč) a pro vedlejší výdělečnou činnost 10 % průměrné mzdy (v roce 2016 tedy 2701 Kč). Maximální vyměřovací základ je pro rok 2016 stanoven na 1 296 288 Kč.

Stanovení výše pojistného

Výše pojistného se stanoví z vyměřovacího základu procentní sazbou. V roce 2016 OSVČ odvádí pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu. 28 % jde na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. U OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, činí toto pojistné 2,3 % z vyměřovacího základu. Ten nemůže být nižší než dvojnásobek rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. V roce 2016 se tedy vypočítává z částky minimálně 5 000 Kč. Zároveň ale nemůže být vyšší než určený vyměřovací základ připadající v průměru na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích.

Platba záloh na sociální pojištění

Sociální pojištění se hradí na účet příslušné OSSZ podle místa trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné. Splaceno musí být do 20. dne následujícího měsíce. V případě hlavní výdělečné činnosti se v prvním roce odvádějí zálohy alespoň v minimální výši. V roce 2016 činí minimální měsíční záloha 1 972 Kč. Lze ale dobrovolně platit i zálohy vyšší, aby nevznikl za uplynulý rok vysoký nedoplatek. Během vykonávání vedlejší činnosti se v prvním roce neodvádí žádné zálohy na sociálním pojištění, je o tom ale nutné informovat příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Pokud bude roční zisk nižší než stanovená částka (pro rok 2016 je to 64 813 Kč), nebude muset OSVČ z vedlejší výdělečné činnosti odvést sociální pojištění vůbec. Během roku se platí sociální pojištění formou pravidelných měsíčních záloh. Všechny OSVČ pak musí odevzdat ve stanoveném termínu Přehled o příjmech a výdajích, kde se vypočítá celkové přesné pojistné za minulý rok.


Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček