Dnes je pátek 23.únor, svátek má Svatopluk
 • Informace pro spotřebitele:
 • Půjčky a úvěry
 • Spoření a investice

Co je to sociální pojištění zaměstnanců?

Sociální pojištění zaměstnanců je obecně známým zkráceným výrazem a zahrnuje v sobě tři složky. Těmi jsou pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění.

Za zaměstnance odvádí sociální pojištění zaměstnavatel, nemusí se o něj starat sami jako živnostníci a podnikatelé. Účast na všech třech složkách sociálního pojištění je pro zaměstnance povinná.

Co se hradí ze sociálního pojištění

Stát z tohoto pojištění, které je jakýmsi druhem daně zaměstnanců, platí několik typů výdajů. Jaké to jsou?

 • Dávky důchodového pojištění (důchody starobní, invalidní, sirotčí, vdovské, vdovecké)
 • Podpora v nezaměstnanosti (pro nezaměstnané a ty, kteří se právě rekvalifikují)
 • Dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, ošetřovné)
 • Náklady na správní výdaje ČSSZ a úřadů práce

Jak se sociální pojištění počítá

U zaměstnanců se sociální pojištění počítá z hrubé mzdy. Měsíčně se mu z této hrubé mzdy strhává 6,5 %. Jsou to peníze určené na důchodové pojištění. Další peníze, jež odpovídají 25 % hrubé mzdy, za něj platí zaměstnavatel. Jedná se o pojištění na nemocenské pojištění (2,3 %), důchodové pojištění (21,5 %) a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti (1,2 %).

U speciálního režimu zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců je odváděno 26 % z hrubé mzdy namísto 25 % a v tomto případě si lze dobrovolně zvolit odvod 3,3 % na nemocenské pojištění.

Kdy a kam se pojistné odvádí

Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce, splatné je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Z čeho se pojistné počítá

Vyměřovacím základem je úhrn všech příjmů, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny. Do základu se nezapočítávají:

 • odstupné, odchodné a odbytné
 • náhrada škody
 • jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů
 • věrnostní přídavek horníků
 • odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích (pokud tvorba vynálezu nebo zlepšovací návrhu neměla souvislost s výkonem zaměstnání)

Výše pojistného je shora omezena maximálním vyměřovacím základem, který nyní tvoří 48násobek průměrné mzdy. Maximální vyměřovací základ pro rok 2016 je stanoven částkou 1 296 288 Kč.

Jak je to s prací na DPP a DPČ?

Je-li měsíční odměna z DPP 10 000 Kč a méně a z DPČ 2 499 Kč a méně, tak tento příjem nepodléhá platbě sociálního pojištění. Sociální pojištění v tomto případě neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel.


Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček