Dnes je pátek 23.únor, svátek má Svatopluk
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů

Zdravotní pojištění je pro každého občana povinné. Za zaměstnance jej platí zaměstnavatel, za některé osoby stát. Týká se to například důchodců, studentů nebo rodičů na mateřské a rodičovské dovolené.

Samoplátci jsou v systému zdravotního pojištění jednak osoby samostatně výdělečně činné, dále ale také osoby bez zdanitelných příjmů. A právě touto poslední skupinou se budeme zabývat.

Kdo je vlastně osoba bez zdanitelných příjmů

Osoby bez zdanitelných příjmů jsou ti pojištěnci, kteří nevykazují příjmy podléhající zdanění, nejsou zaměstnáni, nepodnikají jako OSVČ a neplatí za ně pojištění stát. Tyto skutečnosti musí trvat celý kalendářní měsíc. Nutno zdůraznit, že stát platí zdravotní pojištění i za osoby registrované na Úřadu práce, i když nepobírají podporu v nezaměstnanosti. Pro zařazení do kategorie osob bez zdanitelných příjmů je důležité mít v ČR trvalý pobyt.

Osmidenní přihlašovací lhůta

Pro přihlášení do této kategorie je stanovena osmidenní nahlašovací lhůta vůči vaší zdravotní pojišťovně. Při jejím nedodržení hrozí sankce, a to až do výše 10 000 Kč. Tuto pokutu je možno udělit do jednoho roku ode dne, kdy pojišťovna zjistí nesplnění této oznamovací povinnosti, zároveň ale nejdéle do tří let poté, co měla být oznamovací povinnost splněna.

Sazba a výše pojistného

Měsíční výše pojistného je u této kategorie pojištěnců stanovena na 13,5 % z vyměřovacího základu. Tím se rozumí platná minimální mzda, která bude od 1. 1. 2017 zvýšena z 9 900 Kč na 11 000 Kč. To znamená, že při výši minimální mzdy 9 900 Kč platí osoby bez zdanitelných příjmů měsíční pojistné 1 337 Kč a od nového roku se tato částka navýší na 1485 Kč.

Splatnost pojistného

Splatnost měsíčního pojistného je od prvního dne daného měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Vychází-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli či svátek, lze pojistné zaplatit ještě v nejbližší pracovní den. Pojištěnec tuto částku platí měsíčně své zdravotní pojišťovně, a to převodem na účet či v hotovosti na pobočce.

Jak je to s rozsahem poskytované zdravotní péče

Bojíte se, že jako samoplátci zdravotního pojištění budete nějakým způsobem znevýhodněni? Není třeba. Máte nárok na zdravotní péči ve stejném rozsahu, jako ostatní plátci. I přesto, že zaměstnanci nebo podnikatelé většinou zaplatí za zdravotní pojištění měsíčně daleko vyšší částky.

Kdy zaplatíte penále?

Problém nastává, jestliže se k platbě pojistného nepřihlásíte, nebo přihlásíte, ale řádně jej neplatíte. Za každý den prodlení je určeno penále, a to denní sazbou 0,05 % z dlužné částky. Pojišťovna po vás bude pojistné ze zákona vymáhat.


Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček