Dnes je pondělí 2.říjen, svátek má Olívie
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Co se stane v případě nesplácení půjčky

28.4.2017 Lidé si dnes berou půjčky jako na běžícím páse, a proto není divu, že přibývá těch, kteří své závazky nezvládají řádně splácet. Dostali jste se do prodlení se splátkami? Co se zpravidla děje, když někdo nemůže splácet úvěr?

Banky i nebankovní společnosti bývají po určitou dobu ke klientům vstřícné a lze se s nimi domluvit na novém splátkovém kalendáři. Je ale potřeba komunikovat a projevit vůli nastalou situaci řešit. Pokud ale nic nepomáhá, věřitelé přitvrdí. Postup závisí na tom, kolik klient dluží a jak se ke svému závazku postaví.

Upomínkové řízení

Uplynul den splatnosti pravidelné splátky a vy jste nezaplatili? Věřitelská společnost zbystří, ale stále máte několik dní na nápravu. Pokud je nevyužijete, dostanete se do upomínkového řízení. Budete vyzváni věřitelem k zaplacení a čekají vás smluvní sankce. To trvá přibližně tři měsíce. Věřitel vás bude upomínat telefonicky, přes emaily, SMS zprávy a poštou. Většinou společnost zašle tři upomínky. Poslední je výstražná výzva k úhradě dlužné částky.

Snaha o schůdné řešení

Postup věřitele závisí hodně na přístupu klienta, zda dělá „mrtvého brouka“ či spolupracuje a projevuje snahu situaci řešit. Poskytovatele úvěru zajímá, proč jste se dostali do situace, že nejste schopni dostát svým závazkům a snaží se dohodnout schůdné řešení. Těmi mohou být změna splátkového kalendáře a konsolidace úvěrů.

Od domluvy k soudnímu řízení

Většinou platí, že jakmile klient nereaguje na zasílané upomínky, dluží tři splátky a není ochoten se domluvit na jiném způsobu splácení, přistoupí věřitel k zesplatnění zůstatku úvěru navýšeného o úroky a poplatky. Stále se ale snaží s dlužníkem dohodnout. Nejzazším řešením, jak dluh vymáhat, je soudní řízení. V určitém procentu případů se přistupuje k občanským soudním, exekučním nebo insolvenčním řízením.

Vymáhání externími společnostmi

Dalším řešením může být správa a vymáhání pohledávek externími společnostmi. Banka nebo nebankovní společnost celou záležitost předá inkasní agentuře, která pak pohledávky dále vymáhá. Zajištěné a vysoké pohledávky některé banky a větší nebankovní formy vymáhají samy, především prostřednictvím svých regionálních pracovníků.

Komunikace s věřitelem

Co říci na závěr? Máte-li problémy se splácením, kontaktujte co nejdříve věřitele, informujte jej o své situaci a snažte se domluvit na řešení ─ většinou se jedná o úpravu splátkového kalendáře. Zametáním problému pod stůl pouze řešení oddálíte a situaci zhoršíte.Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Typy půjček

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček

Nebankovní společnosti