Dnes je pátek 23.únor, svátek má Svatopluk
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Jak ukončit pracovní poměr

Máte zaměstnání, ale chystáte se jej ukončit nebo změnit? V první řadě musíte ukončit stávající pracovní poměr. Pozor, jen tak odejít, kdy se vám zlíbí, nemůžete, má to svá pravidla. Pokud už jste vyzkoušeli vyjednat s nadřízeným lepší podmínky a plat, ale bez výsledku, nebo se vám zkrátka naskytla lepší životní příležitost, bude ukončení pracovního poměru pravděpodobně nejlepší možnost.

Odejít ze dne na den zpravidla nemůžete. Pracovní poměr se ukončuje čtyřmi způsoby:

  • výpovědí
  • dohodou
  • zrušením ve zkušební době
  • okamžitým zrušením

Výpověď

Výpověď může podat jak zaměstnavatel zaměstnanci, tak i zaměstnanec zaměstnavateli. Musí mít písemnou podobu a doporučuje se nechat ji zaměstnavatelem potvrdit. Zaměstnavatel musí mít důvod na základě občanského zákoníku, naproti tomu zaměstnanec může výpověď podat z jakéhokoliv důvodu. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi a trvá 2 měsíce.

Dohoda

Zákon umožňuje, aby se obě strany dohodly. V písemné dohodě o rozvázání pracovního poměru se určí den, ke kterému bude pracovní poměr ukončen. Může a nemusí v ní být uveden důvod ukončení. Tento způsob je pro obě strany příjemnější a využívá se například tehdy, rozhodne-li se zaměstnanec najít si nové zaměstnání.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba se zpravidla určuje na dobu 3 měsíců. Během ní mohou zaměstnanec i zaměstnavatel pracovní poměr ukončit bez udání důvodu. Oznámení o ukončení pracovního poměru by ale mělo být doručeno minimálně 3 dny před plánovaným ukončením.

Okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele

Pracovní poměr může být ve výjimečných případech ukončen ihned. Jsou ale definovány závažné důvody, na základě kterých tak bude rozhodnuto. Ze strany zaměstnavatele se jedná například o porušení povinností zaměstnance nebo odsouzení za úmyslný trestný čin. Od data, kdy se zaměstnavatel o těchto důvodech dozví, počíná běžet dvouměsíční lhůta pro jejich uplatnění. Je to ale možné maximálně do jednoho roku od vzniku těchto okolností.

Okamžité zrušení ze strany zaměstnance

Zaměstnanec může ukončit pracovní poměr ihned z důvodů zdravotních nebo finančních. První nejčastější situací je, když výkon práce vážně ohrožuje jeho zdraví a zaměstnavatel mu neumožní vykonávat jiný druh práce. Druhou je nevyplacení mzdy nebo alespoň její části do 15 dnů po splatnosti. Ze zákona je splatnost mzdy maximálně do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém právo na mzdu vzniklo.Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Typy půjček

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček

Nebankovní společnosti