Dnes je pátek 23.únor, svátek má Svatopluk
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Na čem závisí výše důchodu

Starobní důchod patří k dávkám důchodového pojištění. Výše důchodu závisí na příjmech, ze kterých bylo dováděno důchodové pojištění, a na získané době pojištění. Odchod do starobního důchodu je podmíněn jak dosažením určitého věku, tak i získáním potřebné doby pojištění.

Základní a procentní výměra

Výše starobního důchodu se vypočítává na ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Skládá se ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra důchodu, stejná pro všechny důchody, činí v roce 2016 2 440 Kč měsíčně. Procentní výměra se stanovuje individuálně, a to procentní sazbou z výpočtového základu. Závisí na získané době pojištění.

Stanovení výpočtového základu

Za každý rok důchodového pojištění, do doby, než vznikne na starobní důchod nárok, náleží 1,5 % výpočtového základu. Pro stanovení výpočtového základu je nezbytný osobní vyměřovací základ. Ten tvoří měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období. Konkrétně v roce 2016 je jím období let 1986 až 2015. Jednotlivé roční příjmy se násobí koeficienty odvozenými od průměru dosažených příjmů všech pojištěnců v jednotlivých letech.

Co se do důchodu započítává

Do důchodu se započítávají všechny příjmy, z nichž je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, tedy i brigády. Nezapočítávají se žádné příjmy v rámci zaměstnání, z kterého se neodvádělo pojistné. Započítává se náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, i když se z ní důchodové pojistné neplatí.

Kdy půjdu do důchodu?

Věk odchodu do důchodu neboli „důchodový věk“ se neustále zvyšuje. Jestliže vás zajímá, v kolika letech půjdete do důchodu, můžete využít přehledné tabulky či kalkulačky dostupné na internetu. Zohledňuje se datum narození, pohlaví a počet vychovaných dětí. U pojištěnců narozených v letech 1936 až 1977 se důchodový věk stanoví podle tabulek a liší se u mužů a žen, kterým jsou zohledňovány vychované děti. U pojištěnců narozených po roce 1977 se důchodový věk stanovuje jinak. K věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1977.Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Typy půjček

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček

Nebankovní společnosti