Dnes je středa 6.prosinec, svátek má Mikuláš
 • Informace pro spotřebitele:
 • Půjčky a úvěry
 • Spoření a investice

Jak na založení firmy nebo společnosti

Začínající podnikatelé si nejdříve musejí zvolit formu podnikání - zda budou podnikat se živnostenským listem nebo zda založí obchodní společnost. V druhém přípapě se pak - zejména pro podnikatele bez zkušeností - jeví jako nejvhodnější založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), neboť v tomto případě podnikatelé neručí za závazky společnosti svým majetkem a mohou také přizvat investory.

Podnikatelé by si měli předem rozmyslet název společnosti a ověřit si v obchodním rejstříku, zda daný název již neexistuje. Dále by měli zvážit, s kým se do podnikání pustí, kde bude sídlo společnosti a kolik vloží do společnosti peněz.

Založení společnosti s ručením omezeným - krok po kroku

Krok č. 1: nastudování právních předpisů

Každý podnikatel musí znát právní předpisy a měl by si přečíst živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský soudní řád, některé daňové zákony a další předpisy související s jeho podnikáním.

Krok č. 2: příprava a obstarání dokumentace

Jaké dokumenty jsou potřeba k založení takové obchodní společnosti?

 • Společenská smlouva (více společníků) nebo Zakladatelská listina (jeden zakladatel)
 • Čestné prohlášení jednatele
 • Smlouva o poskytnutí sídla
 • Souhlas s umístěním sídla od vlastníka objektu
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Smlouva o běžném účtu
 • Prohlášení správce vkladu
 • Potvrzení banky o splacení základního kapitálu
 • Formulář ohlášení živnosti na živnostenském úřadě
 • Formulář návrhu na zápis do obchodního rejstříku
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Formulář registrace k daním na finančním úřadě
 • Výpis z živnostenského rejstříku

Krok č. 3: sepsání společenské smlouvy u notáře

Společenská smlouva se sepisuje u notáře a zejména ve větších městech mohou být dlouhé objednací lhůty. Nemilým zjištěním pak může být celková cena za notářsky ověřené stejnopisy.

Krok č. 4: složení základního kapitálu

Základní kapitál ve formě peněžitých vkladů se vkládá na bankovní účet. Jestliže chce podnikatel vložit do společnosti nepeněžitý vklad, musí nejprve podat u soudu návrh na jmenování soudního znalce, který ocení nepeněžitý vklad.

Krok č. 5: ohlášení živnosti

U volných živností proběhne návštěva živnostenského úřadu bez problému, u dalších živností se celý proces může pozdržet kvůli přípravě dalších dokumentů o odborné způsobilosti odpovědného zástupce nebo kvůli vyřízení koncese.

Krok č. 6: návrh na zápis do obchodního rejstříku

Návrh se podává u místně příslušného obchodního soudu. Podnikateli je přidělen soudní úředník. Po podání návrhu na zápis běží zákonná lhůta 5 pracovních dní, která se může protáhnout o doplnění chybějících listin.

Krok č. 7: registrace na finančním úřadě

Formulář odevzdaný na finanční úřad připomíná svým typem daňové přiznání a přidávají se k němu dokumenty z předchozích kroků. Podnikatel po kontrole dokumentů obdrží osvědčení o registraci k daním.

Krok č. 8: výpis z živnostenského rejstříku

Podnikatel si musí nechat vyhotovit výpis z živnostenského rejstříku, na který živnostenský úřad zapíše přidělené identifikační číslo. To může udělat po tom, co je zapsán do obchodního rejstříku.Publikováno 11.11.2022
Více informací ohledně založení s.r.o. naleznete například také na euro.cz/clanky/zalozeni-sro-cena-postup-podminky-1417153


Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Typy půjček

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček

Nebankovní společnosti