Dnes je neděle 25.únor, svátek má Liliana
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Životní pojištění má více podob

Jedním z hlavních pojistných produktů je životní pojištění osob. Má za úkol ekonomicky zajistit jak klienta (pojistníka), tak jeho okolí. Klienta (a jeho blízké) zajistí pojištění v případě, že se dožije smluveného věku (většinou 60 let, aby bylo možné odečítat pojistné ze základu daně) nebo že se mu stane úraz či onemocní. Klientovy blízké osoby jsou tímto pojištěním vyplaceny po té, co klient zemře, aniž by se dožil smluveného věku. K tomu všemu se jako součást životního pojištění dá také investovat s různými investičními strategiemi.

Tohle ví asi každý klient. Ale už ne všichni vědí o tom, že životní pojištění má více druhů a podob. Jaké jsou, čím se od sebe liší a kdy by měl klient sáhnout po kterém z nich?
Základní typy životního pojištění

Mezi základní druhy životního pojištění můžeme řadit následující:

  • Investiční životní pojištění
  • Kapitálové životní pojištění
  • Rizikové životní pojištění
  • Univerzální (flexibilní) životní pojištění

Každý z těchto produktů má jiná specifika – zaměřuje se na jiné situace nebo jinak hospodaří s investicemi klientů. A proto se každý hodí pro jinou životní či finanční situaci.

Investiční životní pojištění (IŽP)

Investiční životní pojištění se vždy uzavírá na dožití se určitého věku. I tady platí, že odečíst z daní lze jen to pojištění, které je uzavřeno až do důchodového věku. Vedle dožití lze pojistit také nemoc, úraz, invaliditu způsobenou nemocí, invaliditu způsobenou úrazem, pobyt v nemocnici a další.

Investice jako takové jsou v rámci IŽP ty nejnáročnější pro klienta. Pojišťovna na základě smlouvy s klientem investuje jeho vkládané finanční prostředky do podílových fondů. Ale investiční riziko je zde plně neseno klientem. Proto si klient sám určuje investiční strategii, kterou může během trvání pojištění měnit. A zhodnocení vůbec není garantováno. Investuje se samozřejmě pouze část pojistné platby – ta, která zůstane po odečtení plateb na životní pojištění.

Kapitálové životní pojištění (KŽP)

Tento typ životního pojištění je téměř ve všem shodný s IŽP. Ale najdeme zde jeden podstatný rozdíl. Investovaná část pojistné platby je garantovaná. Tedy její zhodnocení je garantované. Takže investiční strategii sice stanoví klient, ale nelze ji pak už během trvání pojištění měnit. Pojišťovna konkrétně garantuje roční zhodnocení. A musí ho splnit. Proto celé investiční riziko nese pojišťovna.

Rizikové životní pojištění

Jde o specifický druh životního pojištění, které se uzavírá i na velmi krátkou dobu. Jeho předmětem je vždy pouze smrt. Lze ho uzavřít třeba jen na jeden rok. V případě, že se klient dožije smluveného věku, se klientovi nic nevyplácí. Výplata pojistného plnění nastane vždy jen v případě úmrtí pojištěného. Pojistná částka je ve smlouvě předem uzavřena a je garantovaná. V čase se nijak nemění. Logicky tu není možné žádné zhodnocování finančních prostředků.

Univerzální (flexibilní) životní pojištění

Univerzální pojištění kryje klienta i jeho okolí, také umožňuje zhodnocování finančních prostředků s minimálním garantovaným výnosem. Od investičního a kapitálového životního pojištění se to flexibilní liší možností kdykoliv změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou platbou (a tedy výší případného pojistného plnění) a mezi zhodnocením finančních prostředků.

Navíc je tu i velmi příjemná možnost volně nakládat s finančními prostředky z investování, a to už během trvání pojistné smlouvy. I toto pojištění lze odečíst z daní, pokud je uzavřeno alespoň na pět let a alespoň do 60 let veku klienta.


Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Produkty na trhu

Typy půjček

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček