Dnes je pátek 23.únor, svátek má Svatopluk
  • Informace pro spotřebitele:
  • Půjčky a úvěry
  • Spoření a investice

Jak vyhlásit insolvenci

Jestliže máte vysoké dluhy a ocitli jste se v platební neschopnosti, je pro vás vhodným řešením insolvence (jinak řečeno osobní bankrot). Co to znamená a jak o insolvenci zažádat?

V praxi se pod slovem insolvence skrývají dva mechanismy oddlužení:

1. Odpuštění dlužníkova závazku až ve výši 70% v případě, že je schopen splatit alespoň 30% dluhu během 5ti let.

Jestliže tedy tuto podmínku dlužník dokáže splnit, je mu zbytek dluhu odpuštěn. Takovouto insolvenci může vyhlásit fyzická osoba i OSVČ, nesmí se ovšem jednat o dluhy z podnikatelské činnosti. Pokud by dlužník chtěl svůj podnikatelský dluh takto vyřešit, musel by splňovat určité podmínky.

Ovšem pozor! V lednu 2019 došlo ke schválení novely insolvenčního zákona (platná zřejmě od 1.června 2019), která uzákoní možnost oddlužit se mnohem rychleji, a to pro osoby fyzické i právnické, ať už podnikají, nebo ne. Finančně schopnější dlužníci tak budou moci být oddluženi, jestliže splatí věřiteli alespoň 60% dluhu během 3 let. Pro ty, kteří toho schopni nejsou, zůstává v platnosti výše popsaný mechanismus. Co nového ještě novela insolvenčního zákona obsahuje? Upravuje v dlužníkův prospěch např. výši tzv. nezabavitelné částky. Zvýhodňují se podmínky i pro důchodce či invalidy.

Více o novele si můžete přečíst zde:

Nejste i přes doložitelnou snahu schopni splatit 30% dluhu během 5ti let? O prominutí nesplacené části vašeho dluhu bude rozhodovat soud. Jestliže ten rozhodne ve váš neprospěch, můžete se ocitnout v exekuci.

2. Zpeněžením dlužníkova majetku, tj. konkursem čili dražbou.

Z vytěžených peněz je poté uspokojen věřitel. Do majetkové podstaty spadají mj. i nemovitosti či dlužníkovo bankovní konto.

Jak o insolvenci požádat?

Dlužník mající zájem o insolvenci musí podat speciální vyhlášku. Ta do 2 hodin od doručení musí být soudem uvedena v insolvenčním rejstříku. Zde můžete sledovat také její vývoj, resp. vývoj vašeho insolvenčního řízení. Jestliže je vaše žádost/vyhláška schválena, zaniká právo exekucí na váš majetek (nevztahuje se na pohledávky za majetkovou podstatu), a věřitel může svou pohledávku vymáhat pouze tak, že se přihlásí do insolvenčního řízení. Už jen tyto mechanismy umožňují dlužníkovi jakousi částečnou ochranu.

Musíme ale rozlišovat mezi insolvenčním návrhem a návrhem na povolení oddlužení. První termín odpovídá návrhu na zahájení řízení a smí o něj požádat dlužník i věřitel. Naopak návrh na povolení oddlužení je jakýmsi návrhem na konkrétní způsob insolvence, a to oddlužením (splátkovým kalendářem) a smí jej podat jen dlužník.

Ptáte se, jak tedy váš návrh sepsat a kde jej vyhlásit? Obraťte se na advokáta, insolvenčního správce, notáře, soudního exekutora, další akreditovanou osobu či osobu dle přechodných ustanovení. Jejich oficiální seznam najdete v databázi VESTA nebo zde. Nikdo jiný návrh nemůže sepsat a podat. Ani vy sami, pokud nemáte magisterské právnické či ekonomické vzdělání, nebo jste nevykonali zkoušku insolvenčního správce, nemůžete návrh podat.

Počítejte s tím, že se jedná o zpoplatněné služby (v rozpětí od cca 4 tisíc do 7, 5 tis. korun). Pouze osoby akreditované a dle přechodných ustanovení provádějí tyto úkony bezplatně. Tento poplatek však není po žadateli přímo vyžadován, a je zapsán jako další z jeho dluhů.

Kalkulačka insolvencí 2019

Získejte pomocí online insolvenčních kalkulaček lepší představu o tom, jak by vaše insolvence mohla vypadat:

Pokud máte pochybnosti, otázky, nejasnosti, neváhejte se obrátit na bezplatné finanční poradny:


… rada na závěr: chovejte se při zvažování či podepisování úvěrů zodpovědně, vyhněte se skutečně zbytečným půjčkám. Naopak, pokud potřebujete více finančních prostředků, šetřete, hledejte lepší zaměstnání. Zamezte tak budoucím finančím manipulacím s vaší osobou skrze věřitele.6.9.2019


Reklama

10.000 až 250.000
8.000 Kč na 30 dní
30.000 Kč na 30 dní
20.000 Kč na 30 dní

Typy půjček

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »

Kategorie půjček

Nebankovní společnosti