Dnes je pátek 23.únor, svátek má Svatopluk
 • Informace pro spotřebitele:
 • Půjčky a úvěry
 • Spoření a investice

Rejstřík trestů - jak na výpis či výmaz?

2.3.2019 - Rejstříkem trestů se rozumí státní evidence odsouzených osob na území ČR, jakožto i veškerých trestních záznamů. Je provozována Ministerstvem spravedlnosti.

Jaké informace obsahuje a po jakou dobu jsou zde uchovávány?

V rejstříku trestů jsou vedeny informace jako: údaje o odsouzených osobách, odpovídající trestní záznamy, údaje o skutečnostech, které jsou pro daný případ významné.

Co se týče výmazu z rejstříku trestů, není tak prosté a jednoduché toho docílit, jako je tomu u registrů jiného typu (např. SOLUS, BRKI, NRKI apod., kde stačí nechat uběhnout určitou časovou lhůtu, a navíc bez nutnosti podávat žádost). Doba, po které lze u nepodmíněných trestů zažádat o výmaz, se liší v závislosti na délce výkonu trestu.

Každopádně u všech trestných činů, ať podmíněných či nepodmíněných, platí, že základní podmínkou pro zahlazení odsouzení je nepřetržité vedení řádného života po propuštění, a to konkrétně:

 • Po dobu tří let, pokud byl vykonán trest délky max. jednoho roku
 • Po dobu pěti let, pokud byl trest vykonán po dobu delší než jeden rok
 • Po dobu deseti let při trestu delším než pět let
 • Při uložení výjimečného trestu může být podána žádost na výmaz až po patnácti letech nepřerušeného řádného života.

O výmaz může zažádat po uplynutí uvedených lhůt jak přímo odsouzený, tak jeho příbuzní v přímém pokolení, sourozenci, manžel/ka či druh, osvojitel/osvojenec, nebo také zájmové sdružení. V případě mladistvých může soud rozhodnout o výmazu i bez předešlého návrhu.

Kdo a jak může zažádat o výpis z rejstříku trestů?

V případě rejstříku trestů neexistuje jen „obyčejný“ výpis; musíme rozlišovat mezi výpisem a opisem. Podívejme se na tyto dva pojmy detailněji:

 • Výpis obsahuje údaje o nezahlazených odsouzeních, tj. o takových, u kterých ještě neskončila „zkušební doba“ po výkonu trestu, po kterou by měl trestaný vést řádný život, nebo nebylo o zahlazení zažádáno. Výpis z rejstříku trestů využívají např. zaměstnavatelé pro ověření trestní bezúhonnosti svých potenciálních budoucích zaměstnanců.
 • Naopak opisem se rozumí dokument, který eviduje všechny trestné činy, kterých se konkrétní osoba kdy dopustila. Zahrnuje tedy odsouzení nezahlazená i ta v minulosti zahlazená. Na rozdíl od výpisu je opis využíván orgány aktivními v trestním řízení, které k tomu opravňuje zákon, zaměstnavatel tedy do něj nevidí.

Nejedná se o veřejný rejstřík, proto fyzické osobě lze vydat pouze výpis o ní samotné, a nikoliv o jiné osobě. Žádat o výpis cizí osoby můžeme pouze na základě úředně ověřené plné moci (formulář zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/sluzby-czechpoint#fyz). Naopak rejstřík trestů právnických osob je veřejný, proto se na něj může dotázat kdokoli a není nutné ověřování totožnosti žadatele.

Kde a jak získám výpis z rejstříku trestů?

 • Na pobočce Czech POINTU. Pro vydání výpisu je nutné dostavit se s platným občanským průkazem a podat odpovídající žádost. Na základě této písemné žádosti pak dostanete výpis rovnou, nebo si na něj budete muset počkat po vymezenou lhůtu, po jejímž uplynutí pro Vás bude výtisk připraven. Va každém případě zaplatíte poplatek 100,- Kč. Mapu kontaktních míst Czech POINTu naleznete zde: www.czechpoint.cz/wwwstats/f?p=100:16.
 • Výpis v elektronické formě je chápán jako rovnocenný protějšek klasickému papírovému výpisu. Proto je možné jej získat také online, a to bez správního poplatku. Tuto možnost ovšem mají pouze majitelé datových schránek: portal.gov.cz/formulare/zadost-o-vypis-z-rejstriku-trestu.
 • Osobně v sídle Rejstříku trestů na adrese Soudní 1, Praha 4, Pankrác.

Příklady použití

Rejstřík trestů (výpis a opis) je využíván jak veřejností (výpis z rejstříku pro účely zaměstnání), tak i státními orgány činnými v trestním řízení (opis v tomto případě umožňuje kompletní přehled trestní minulosti souzené osoby).


Info: Akutní nedostatek financí je možné vyřešit pomocí půjčky bez doložení příjmů online.
Informace o výhodách, nevýhodách a rizicích rychlých půjček do 5000, 10000 či 20000 Kč nalezente ihned na této stránce.Registry v ČR

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »


Typy půjček

Kategorie půjček