Dnes je pátek 8.prosinec, svátek má Květoslava
 • Informace pro spotřebitele:
 • Půjčky a úvěry
 • Spoření a investice

Registr dlužníků SOLUS

Aktualizováno 3.11.2023

Co je to SOLUS a kdo jej provozuje ◾ Jaké informace a po jakou dobu shromažďuje ◾ Jak požádat o výpis ze SOLUSu? ◾ Existuje půjčka bez SOLUSu?

Zkratkou SOLUS je označováno Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, tj. různých finančních subjektů (banky i nebankovní finanční společnosti, stavební spořitelny, distributoři energií apod.)

Prevence předlužování a ochrana věitelů

Jeho cílem je především prevence předlužování spotřebitelů a ochrana věřitelů před potenciálními finančními ztrátami. Tohoto cíle SOLUS dosahuje především díky registrům dlužníků, které provozuje, a které informují jeho členy o finanční historii potenciálních budoucích klientů. Nahlédnutím do těchto registrů a „prolustrováním“ klienta se subjekty vyhýbají vysoce rizikovým půjčkám, ztrátovým klientům, a chrání takto sami sebe před ztrátou. Proto na základě negativních údajů v registrech může např. banka odmítnout poskytnutí půjčky danému klientovi.

Jaké informace SOLUS zahrnuje a kdo je využívá

SOLUS zahrnuje několik různých registrů.

 • Registr fyzických osob (běžných občanů). Jestliže klient – fyzická osoba – nesplácí či v minulosti řádně nesplácel dluh členu sdružení SOLUS, a to ať z vlastního nezájmu nebo z důvodu finančních potíží, tento údaj bude obsažen v tomto registru a bude přístupný k nahlédnutí členům SOLUS.
 • Registr IČO - firem. Jedná se o další negativní registr, od Registru fyzických oob se odlišuje tím, že je určen pro vkládání dat ohledně podnikajících fyzických osob a právnických osob, ne tedy soukromých osob.
 • Pozitivní registr. Jak už název napovídá, v tomto registru jsou obsaženy kromě negativních údajů o spotřebiteli i údaje pozitivní, obsahuje tedy i kladná hodnocení klientovi finanční historie. Umožňuje tak finančním subjektům komplexnější pohled na klienta při vyhodnocování jeho rizikovosti, v čemž tkví jeho výhoda.

Kromě těchto tří základních druhů registrů zahrnuje SOLUS také Registr třetích stran (obsahující údaje o případných objektivně nežádoucích praktikách společností a chránící tak dobré jméno sdružení) či další pomocné registry (Registr neplatných dokladů či Insolvenční registr).

Jak už jsme zmínili, těchto registrů využívají členské společnosti či instituce sdružení SOLUS a to pro ochranu jak svou, tak v konečném důsledku i pro ochranu klienta před dalším předlužením.

Jaké údaje jsou zaznamenány v registrech SOLUS a jak dlouho

Registry fyzických oso a IČO obsahují informace sloužící pro identifikaci klienta (jen základní identifikace, nezobrazují se žádné citlivé údaje o klientovi), informaci o existenci dluhu, o stavu jeho úhrady a o typu porušení povinností plynoucích z jeho závazku.

Údaj o úhradě dluhu je v registrech veden po dobu 3 let od jeho vyrovnání. Jestliže se jedná o nezaplacení splátky typu telekomunikační poplatky apod., údaje o úhradě se vymažou po 1 roce od zaplacení.

Jak zažádat o výpis ze SOLUSu

Primárně využívají registry SOLUS jeho členské subjekty. Ale i Vy jako spotřebitel máte možnost sem nahlédnout a obdržet výpis.

Jak na to?

 • Výpis můžete získat na základě elektronické nebo písemné žádosti s tím, že vždy je nutno doložit Vaši totožnost (využít můžete např. fotokopii dokladu totožnosti nebo úředně ověřený podpis). Formulář pro elektronickou žádost naleznete na oficiálních stránkách SOLUS (https://www.solus.cz/vypisy/zadost-o-bezny-vypis/), zde také naleznete formulář pro odeslání žádostí písemně poštou.
 • Můžete ale využít také SMS výpis z Registru FO. Pro tento účel si zažádejte zde https://www.solus.cz/vypisy/zadost-o-sin-pro-sms-vypis/ o kód SIN, který následně odešlete na telefonní číslo tamtéž uvedené, a získáte tak výpis, který požadujete. Cena této služby je 30,- Kč. Kód SIN Vám bude sdělen následující den od obdržení platby.
 • Ceník výpisů je k nahlédnutí zde: https://www.solus.cz/cenik-sluzeb/

Půjčky bez SOLUSu

I když banky i nebankovní společnosti musí dle zákona řádně kontrolovat své klienty, není kontrola registrů dlužníků přímo striktně vyžadována. U bank se s kontrolou dluhových registrů setkáme praktivky vždy, některé nebankovní společnosti jsou vůči nim tolernantnější. Více o tom v článku o Půjčkách bez registru.
Kontakt a více informací

SOLUS, zájmové sdružení právnických osob
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

web: https://www.solus.cz/
e-mail: info@solus.cz
tel.:+420 222 368 707Často kladené otázky

 • Jak funguje SOLUS?
 • SOLUS je sdružení, jehož účelem je prevence zadlužování a evidence neplatičů. Členy SOLUSu jsou například banky, pojišťovny, mobilní operátoři a energetické společnosti. Existují dvě důležité databáze - registr fyzických osob (Registr FO) a registr právnických osob a fyzických osob – podnikatelů (Registr IČ). SOLUS eviduje nejen úvěry, ale také další nesplacené závazky vůči svým členům. Záznam o neplnění závazků vůči členům SOLUSu se objeví v případě, že nesplníme tři po sobě jdoucí splátky (na počátku smluvního vztahu k tomu postačí nesplnění dvou splátek a ke konci nesplnění jen splátky jediné), jejichž výše přesáhla 500 Kč a zároveň trvá déle než 30 dní, anebo došlo k jinému nesplnění smluvních povinností, jehož důsledkem je peněžitý dluh, opět alespoň 30 dní po splatnosti.
 • Jak zjistit jestli jsem v SOLUSu?
 • Stačí požádat o výpis. Pro získání výpisu ze SOLUSu můžete použít SMS s vaším osobním SIN kódem, který lze získat na webových stránkách SOLUSu nebo v jejich mobilní aplikaci. Alternativně můžete získat výpis prostřednictvím bankovního převodu. Registr dlužníků SOLUS je placený.
 • Kolik za výpisy zaplatíte?
 • Existují 3 možnosti:
  • Výpis lze zaslat elektronicky v podobě SIN kódu zaslaným SMS zprávou za 50 Kč (zaplatit musíte bankovním převodem), plus vlastní SMS zpráva stojí 125 Kč.
  • Za zaslání výpisu poštou zaplatíte 399 Kč.
  • Za první SMS výpis zaslaný prostřednictvím Aplikace SOLUS zaplatíte 125 Kč, každá další SMS s výpisem stojí 50 Kč (plus cenu za SMS dle Vašeho operátora).
  Celý ceník naleznete zde.
 • Jak zjistím jestli jsem v SOLUSU zdarma?
 • Proto abyste zdarma zjistili, jaké informace o Vás SOLUS eviduje, můžete využít nařízení Evropského parlamentu - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR. Podle něj máte právo obdržet informace, které o Vás subjekt uchovává. Požádat o ně můžete na odkaze Elektronický formulář žádosti o výpis FO a FOP - SOLUS
 • Jak dlouho je člověk v SOLUSu?
 • Záznamy o dlužnících jsou v SOLUSu uchovávány po dobu tří let od data úhrady dlužné částky po splatnosti. Po uplynutí této lhůty jsou záznamy automaticky vymazány. Pokud se jedná o v případě, že se jedná o závazek vzniklý ze smlouvy o službě elektronických komunikací (telefon, internet) nebo dodávky energií (elektřina, plyn) je tato lhůta 1 rok od úhrady dlužné částky.
 • Jak vymazat záznam ze SOLUSu?
 • Pro vymazání záznamu ze SOLUSu je nutné splatit dluhy u společnosti, která vás do registru zařadila. Potom po uplynutí lhůty 3 roky bude záznam automaticky vymazán. V případě dluhů za internet, telefon, elektřinu či plyn se jedná o lhůtu 1 rok. Pokud vám sdružení SOLUS výmaz z nebankovního registru odmítá provést, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o nápravu této skutečnosti.Info: Akutní nedostatek financí je možné vyřešit pomocí půjčky bez doložení příjmů online.
Informace o výhodách, nevýhodách a rizicích rychlých půjček do 5000, 10000 či 20000 Kč nalezente ihned na této stránce.Registry v ČR

Finanční rádce

Nástrahy a rizika půjček
V oblasti úvěrů číhá mnoho rizik a nástrah. Jaké zásady bychom měli dodržovat? Čtěte zde.

Problémy se splácením
Získat půjčku dnes může být otázkou pár minut. Co dělat, když pak není na splátky? Čtěte zde.

Bezplatné poradny
Cestu ven z dluhové spirály mohou pomoci najít bezplatné finanční poradny. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Jak se vyhnout exekuci
Nestojíte o návštěvu exekutora? Dodržujte základní "bezpečnostní" zásady – více zde.

Všechny články »


Typy půjček

Kategorie půjček